Direct naar content

Het coronavirus heeft impact op veel bedrijven in de regio Midden-Utrecht. Soms is er te weinig werk en verliezen mensen hun baan. Ook kan er een tekort aan medewerkers zijn. Bijvoorbeeld in de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en techniek. Het regionaal mobiliteitsteam Midden-Utrecht is een regionaal samenwerkingsverband dat voor werknemers, werkzoekenden en ondernemers in de regio Midden-Utrecht een soepele overgang naar (nieuw) werk mogelijk maakt. Aangesloten partners zijn de vakbonden CNV, FNV, VCP, werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB, 14 gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen in de regio. Er is nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt, Leerwerkloket, de uitzendbranche en andere initiatieven die bijdragen aan de regionale arbeidsmarkt. Het mobiliteitsteam biedt zijn dienstverlening aan onder de naam Midden-Utrecht Werkt Door.

Ik heb personeel nodig

  • Wij gaan voor u op zoek naar een bedrijf dat tijdelijk medewerkers uit wil lenen.
  • Wij kijken voor u of er geschikte mensen zijn die door de huidige omstandigheden nu op een uitkering moeten terugvallen.
  • Door onze regionale samenwerking is het voor ons mogelijk om binnen de regio te zoeken naar oplossingen binnen verschillende sectoren.
  • Wilt u advies over het opleiden van zij-instromers en/of werknemers en de financiering hiervan? Het Leerwerkloket helpt. Kijk op lerenenwerken.nl voor het Leerwerkloket in de regio Midden-Utrecht.
  • Bent u een erkend leerbedrijf? Dan kunt u ook BBL-werknemers of mbo-stagiairs inzetten. Beschikbare stages en leerbanen stelt u open via uw SBB account. Bent u nog geen erkend leerbedrijf dan kunt u dit hier aanvragen.

Neem contact op

Ik heb (tijdelijk) geen werk voor mijn medewerkers

Heeft u personeel, diensten of materieel beschikbaar die zijn in te zetten in andere sectoren waar nu grote behoefte is aan ondersteuning?

Midden-Utrecht Werkt Door inventariseert het aanbod van bedrijven die mensen of diensten beschikbaar hebben, of nieuwe samenwerkingen willen starten. Wij brengen dit onder de aandacht van bedrijven die menskracht of andere oplossingen nodig hebben.

Neem contact op

Informatie over leerbanen en stages tijdens corona

Voor elke mbo-student is in het nieuwe schooljaar een stage of leerbaan beschikbaar. En voor iedere sector en regio maken onderwijs en bedrijfsleven een actieplan op maat. Dat is de ambitie van SBB’s actieplan voor stages en leerbanen.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft vragen en antwoorden over stages en leerwerkplekken in coronatijd verzameld.

Ben je als student op zoek naar een nieuwe leerbaan of stageplaats? Of wilt u als werkgever graag gebruik maken van BBL-leerlingen en mbo-stagiaires? Stagemarkt.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Het Leerwerkloket Utrecht geeft scholings- en loopbaanadvies in de regio Utrecht Midden. Onze adviseurs weten hoe je leren en werken kunt combineren. Het Leerwerkloket brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar en is er voor iedereen: scholieren, werkzoekenden, werkenden en werkgevers.

Neem voor vragen of ondersteuning direct contact op via team@middenutrechtwerktdoor.nl