Direct naar content

Is uw onderneming geraakt door de coronacrisis? Werkgevers anno nu blijven kansen zien. Maar kunnen natuurlijk ook wat steun gebruiken. Onze WSP-adviseurs geven u graag meer informatie over steunmaatregelen die op u van toepassing zijn.

Coronamaatregelen

  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
    De NOW-regeling is er voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel omzetverlies hebben (minimaal 20%). Zij kunnen via het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
    Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet een financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
    De TVL is het vervolg op TOGS en is er voor ondernemingen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. MKB-ers in bijvoorbeeld de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Is een van deze regelingen op u van toepassing? Maak een afspraak voor een adviesgesprek, zodat WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht u verder kan helpen met de actuele informatie over de maatregelen tijdens de coronacrisis.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over financiële regelingen kunt u ook bij op de website van het UWV terecht: Informatie over de coronamaatregelen. Ook de KVK biedt veel informatie voor werkgevers over corona. Hier vindt u onder meer de KVK Corona Informatiewijzer en een overzicht van (financiële) regelingen.

Midden-Utrecht Werkt Door

Het coronavirus heeft impact op veel bedrijven in de regio Midden-Utrecht. Soms is er te weinig werk en verliezen mensen hun baan. Ook een tekort aan medewerkers zijn. Bijvoorbeeld in de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en techniek.

Midden-Utrecht Werkt Door is een initiatief dat werkgevers bij elkaar brengt. Zo kunnen we samen vraag en aanbod van werk op elkaar afstemmen. Samen dragen we eraan bij dat mensen werk en salaris behouden. Zo blijft de economie draaien.

Midden-Utrecht Werkt Door is een initiatief van de Utrechtse Werktafel. Het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Binnen de Utrechtse Werktafel werken de uitvoeringsorganisaties (afdelingen Werk en Inkomen of regionale sociale diensten) van de 15 gemeenten, het UWV, werkgevers en werknemers samen.

Contact