Direct naar content

Is uw onderneming geraakt door de coronacrisis? Werkgevers anno nu blijven kansen zien. Maar kunnen natuurlijk ook wat steun gebruiken. Onze WSP-adviseurs geven u graag meer informatie over steunmaatregelen die op u van toepassing zijn.

Coronamaatregelen

  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
    De NOW-regeling is er voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel omzetverlies hebben (minimaal 20%). Zij kunnen via het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
    Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet een financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
    De TVL is het vervolg op TOGS en is er voor ondernemingen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. MKB-ers in bijvoorbeeld de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Is een van deze regelingen op u van toepassing? Maak een afspraak voor een adviesgesprek, zodat WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht u verder kan helpen met de actuele informatie over de maatregelen tijdens de coronacrisis.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over financiële regelingen kunt u ook bij op de website van het UWV terecht: Informatie over de coronamaatregelen. Ook de KVK biedt veel informatie voor werkgevers over corona. Hier vindt u onder meer de KVK Corona Informatiewijzer en een overzicht van (financiële) regelingen.

Contact