Direct naar content

Steeds meer bedrijven worstelen met een tekort aan personeel. UWV onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort kunnen oplossen en zette 27 manieren op een rijtje.

Intensiever werven of het bieden van betere arbeidsvoorwaarden zijn snelle oplossingen voor personeelstekorten. Als dit niet voldoende werkt, kunnen werkgevers ook aan andere manieren denken. Deze zijn te verdelen in 3 strategieën:

  • het aantrekken van nieuw talent
  • het anders organiseren van het werk
  • het binden en boeien van medewerkers

Nieuw talent aanboren

Werkgevers kunnen zoeken naar nieuw talent binnen of buiten de eigen organisatie. Zo kunnen medewerkers binnen de organisatie geschoold worden voor functies waar tekorten zijn. Daarnaast kan nieuw personeel van buiten de organisatie worden aangetrokken, zoals werkzoekenden, mensen uit andere sectoren, statushouders, werknemers uit het buitenland en mensen met een arbeidsbeperking. Het helpt om bij het vervullen van vacatures breder te kijken dan alleen naar opleiding en ervaring. Zo kan er ook gekeken worden naar competenties en talenten.

Werk anders organiseren

Door het werk anders te organiseren kan er vaak efficiënter worden gewerkt. Hierdoor is er soms minder of ander personeel nodig. Zo kunnen taken misschien anders worden verdeeld of onnodige administratie worden geschrapt. Ook kan technologie werk uit handen nemen. Daarnaast kan er gekeken worden of medewerkers meer uren willen én kunnen werken.

Binden en boeien

Door aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, werkdruk, roosters, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en sfeer op de werkvloer worden bedrijven aantrekkelijker als werkgever. Het is verstandig om als werkgever goed te luisteren naar wat werknemers belangrijk vinden. Zo kunnen werkgevers personeel langer behouden. Bovendien zijn tevreden werknemers de beste ambassadeurs om nieuwe werknemers aan te trekken.

Meer informatie