Direct naar content

WSP Midden-Utrecht werkt samen met de volgende organisaties:

De Utrechtse Werktafel is het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De Utrechtse Werktafel verbindt werkgevers in de regio met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Leerwerkloket Utrecht geeft scholings- en loopbaanadvies in de regio Utrecht Midden. Onze adviseurs weten hoe je leren en werken kunt combineren. Het Leerwerkloket brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar en is er voor iedereen: scholieren, werkzoekenden, werkenden en werkgevers.

Sinds 2012 houdt de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, bestaande uit VNG, UWV, Divosa en Cedris, zich bezig met het werkend krijgen van de 35 arbeidsmarktregio’s.
De huidige situatie op de arbeidsmarkt stelt partijen voor een gezamenlijke opgave: werkgevers moeten werk op een andere manier gaan aanbieden, gemeenten moeten werkzoekenden anders presenteren en de matching moet verbeterd worden.

MU – Mobiliteit Utrecht is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van werkgevers die duurzame inzetbaarheid creëren. Het Netwerk bestaat uit meer dan 100 regionale werkgevers en instellingen.

Werkbedrijf Ferm Werk zoekt naar de beste match tussen werkgever en werkzoekenden. Het doel als Werkbedrijf is zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen in de regio Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk. En om zoveel mogelijk bedrijven in de regio aan goede medewerkers te helpen aan een baan naar vermogen.

UW (Utrechts Werkbedrijf) helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen van passend werk. Mensen die graag aan de slag willen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een ziekteperiode, langdurige werkloosheid of een fysieke of verstandelijke beperking.

Biga Groep is een social enterprise en onderneemt met een maatschappelijke missie. Circa 500 mensen zijn bij ons in dienst. Zij werken bij werkgevers in de regio of in ons bedrijf. Daarnaast bieden wij trajecten aan mensen die vallen onder de Participatiewet en het UWV. Biga Groep biedt mensen die niet zelfstandig een plek kunnen vinden of houden op de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan.

Utrechtzorg.nl is een initiatief van Utrechtzorg. Utrechtzorg is de regionale arbeidsmarktorganisatie voor de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi&Vechtstreek. Samen met 70 zorg- en welzijnsorganisaties zetten wij ons in voor een positief beeld van de zorg- en welzijnssector. Door vraag en aanbod samen te brengen willen wij de arbeidsmarkt in balans brengen. Dit doen wij door effectief samen te werken met ruim 80 zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, het UWV WERKbedrijf, de provincie en gemeenten.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.