Direct naar content

Veel werkgevers kampen met personeelstekorten. Er is veel werk te doen, maar er is vaak te weinig personeel. Dit kan leiden tot een verhoogde werkdruk bij werknemers of een verlaagde productie.

Grote gevolgen

Personeelstekorten zijn niet alleen lastig voor werkgevers. Ook de maatschappij heeft daar last van. Zo hebben winkels en restaurants aangepaste openingstijden en vallen treinen en bussen uit. Basisvoorzieningen als de gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs staan eveneens onder druk.

Creativiteit en flexibiliteit nodig

Als het vinden van personeel moeilijk blijkt, proberen de meeste werkgevers vooral langer of anders te werven. Ook worden er vaak uitzendbureaus of werving- en selectiebureaus ingezet. Als dit ook niet werkt, is er meer creativiteit en flexibiliteit nodig.

3 oplossingsstrategieën

Voor mogelijke oplossingen kunnen werkgevers inspiratie opdoen in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers’. Hierin staan praktijkvoorbeelden van werkgevers met bijpassende oplossingen. De oplossingen zijn verdeeld over 3 strategieën:

 • Het aanboren van nieuw talent.
 • Het anders organiseren van werk.
 • Het binden en boeien van medewerkers.

Nieuw talent aanboren

Als de perfect passende kandidaat niet direct te vinden is, loont het om anders te kijken naar het talent dat nog wél beschikbaar is. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld meer kandidaten in beeld krijgen door:

 • Mensen laagdrempelig te laten kennismaken met de organisatie.
 • Studenten stage te laten lopen.
 • Harde functie-eisen los te laten en in plaats daarvan te kijken naar vaardigheden.
 • Extra begeleiding of scholing te bieden.

Werkgevers kunnen zich ook richten op groepen waar nog niet eerder aan gedacht was, zoals:

 • Statushouders
 • Gepensioneerden
 • Mensen met een arbeidsbeperking
 • Mensen uit het buitenland

Werk anders organiseren

Door het werk soms net wat anders te organiseren kan het werk alsnog worden gedaan, zonder dat er nieuw personeel geworven hoeft te worden.

 • Schuif met taken en creëer nieuwe functies.
 • Schrap taken die niet noodzakelijk zijn.
 • Kijk of er werknemers zijn die meer uren kunnen werken.
 • Maak deeltijdwerk mogelijk voor mensen die niet fulltime willen werken.
 • Maak duobanen (2 mensen in 1 functie) of combinatiebanen (voor mensen met meerdere banen) mogelijk.

Medewerkers binden en boeien

Het behouden van personeel is belangrijk. Door het werk aantrekkelijker te maken zijn werknemers eerder bereid om te blijven. Tevreden werknemers zijn goede ambassadeurs voor de organisatie. Het binden en boeien van werknemers kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de volgende punten:

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en faciliteiten.
 • Een zorgvuldig inwerktraject.
 • Mogelijkheden voor ontwikkeling en groei.
 • Een vitaliteitsplan om te blijven doorwerken tot aan het pensioen.
 • Inspraak in bijvoorbeeld roosters.
 • Ondersteuning bij bijvoorbeeld geldzorgen.
Rapport 34 oplossingen voor personeelstekorten (maart 2023) (2mb)
Praatplaat personeelstekorten aanpakken
Naamloos
34 oplossingen voor personeelstekorten