Direct naar content
21.10.2021

Het aantal WW-uitkeringen dat UWV verstrekte in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht nam in september verder af. Het aantal verstrekte WW-uitkeringen kwam uit op 9.677. Dat zijn er 88 minder dan in augustus, een daling van 0,9%. De landelijke daling in de afgelopen maand was 2,2%. De seizoensinvloed, die jaarlijks voor een lichtere daling of zelfs een stijging zorgt na de zomervakantie, is dit jaar veel minder zichtbaar dan in de jaren voor corona. Onder de werkzoekenden bevinden zich relatief veel personen met maximaal een mbo-1 diploma (16%).

Aantal WW-uitkeringen licht afgenomen

De lichte daling van het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht in september ten opzichte van augustus is met 0,9% (-88 uitkeringen) minder sterk dan de landelijke daling van 2,2%. Het WW-percentage bleef gelijk, dat kwam in september eveneens uit op 2,0% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,2% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Minder WW-uitkeringen aan werkzoekenden zonder een startkwalificatie

In Midden-Utrecht verstrekte UWV eind september 16% ofwel 1.564 van de in totaal 9.677 lopende WW-uitkeringen aan werkzoekenden met ten hoogste een afgerond mbo-1 diploma. De meeste van deze werkzoekenden hadden een WW-uitkering na een uitzendbaan of na werk in de overige commerciële diensten, horeca & catering of detailhandel. Werkzoekenden met dit opleidingsniveau ervaren in detailhandel en horeca relatief veel concurrentie van scholieren en studenten.

Vacatures voor eenvoudig en routinematig werk nog niet op oud niveau

Werkzoekenden met ten hoogste een afgerond mbo-1 diploma zijn doorgaans aangewezen op werk op beroepsniveau 1. Het gaat dan om eenvoudige of routinematige werkzaamheden waarvoor een elementair of lager onderwijsniveau vereist is. Werkgevers zochten voor dit soort werk in Midden-Utrecht het vaakst naar werknemers voor de functie van vakkenvuller/kassahulp, magazijn- & expeditiemedewerker, schoonmaker, productie- en huishoudelijk medewerker.

UWV raamde voor Midden-Utrecht het aantal openstaande vacatures op beroepsniveau 1 aan het eind van het tweede kwartaal 2021 op 1.650. In vergelijking met het einde van het tweede kwartaal 2019 stonden medio 2021 ongeveer 16% minder vacatures op dit beroepsniveau open. Er heeft zich ten opzichte van het einde van het tweede kwartaal 2020 met 58% meer openstaande vacatures wel een fors herstel voorgedaan. In Midden-Utrecht wordt eind tweede kwartaal in ongeveer 7% van de in totaal 25.057 openstaande vacatures werk aangeboden op beroepsniveau 1.

Praktijkleren verhoogt kans op een baan

Mensen op dit beroepsniveau kunnen op een aantal manieren hulp krijgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Allereerst kunnen zij terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam. UWV, gemeenten, sociale partners en onderwijs werken daarin samen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het Mobiliteitsteam helpt (bijna) werkzoekenden onder andere inzicht te krijgen in waar kansen liggen op de arbeidsmarkt en bij het onderzoeken van ontwikkelingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld met behulp van de overzichten Kansrijke beroepen en Overstapberoepen van UWV. Ook de Inspiratiekaart die samen met onder meer SBB is ontwikkeld, biedt daarvoor aanknopingspunten.

Zo wordt duidelijk waar de kracht en de kansen van een werkzoekende liggen. Vervolgens kan voor mensen op beroepsniveau 1 het zogenoemde praktijkleren een goede route naar werk zijn. Praktijkleren heeft als doel het behalen van een mbo-diploma of –certificaat of het verkrijgen van een praktijkverklaring. Zo’n verklaring is bedoeld voor degenen voor wie een diploma of certificaat nog een stap te ver is. Het gaat bij de verklaring om kortdurende scholing op de werkvloer om eenvoudige werkzaamheden aan te leren. Meer informatie over praktijkleren vindt u hier.