Direct naar content

Bent u werkgever en wilt u een inwoner van Utrecht in dienst nemen met een arbeidsbeperking en een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Gemeente Utrecht breidt dienstverlening en financiële ondersteuning aan werkgevers uit, zodat het voor u nog makkelijker en aantrekkelijker wordt om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Banenafspraak en praktijkroute

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen bij het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners). Werkgevers zorgen elk jaar voor een afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De mensen voor wie de banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register.

In Utrecht wonen veel mensen die een bijstandsuitkering hebben, maar niet in het doelgroepregister staan. Het kan ook voor deze groep lastig zijn om passend werk te vinden. Voor hen is daarom de praktijkroute in het leven geroepen. Hiermee kan iemand aan de slag met dezelfde ondersteuning en begeleiding als iemand in het doelgroepenregister, waaronder loonkostensubsidie, jobcoaching en het online platform HalloWerk. Na zes maanden wordt beoordeeld of iemand alsnog in het doelgroepenregister wordt opgenomen of aan de slag kan blijven zonder extra ondersteuning.

Loonkostensubsidie

Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen. De eerste 6 maanden van het dienstverband krijgt u direct een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie. Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek. U ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon.

–> Meer info en aanvragen LKS: Product – Loonkosten, subsidie aanvragen – Online loket (utrecht.nl)

Jobcoaching en werkbegeleiding

Een jobcoach ondersteunt en begeleidt een werknemer tijdelijk op de werkplek, als de werknemer dit zonder ondersteuning niet kan. De jobcoach maakt een persoonlijk begeleidingsplan en is bereikbaar als er problemen zijn. Begeleiden, coachen en trainen door een jobcoach, helpen bij het vlot inwerken en het voorkomen van verzuim. Gemeente Utrecht kan een jobcoach voor u regelen, maar u kunt ook zelf een jobcoach inschakelen. Heeft een werknemer niet veel ondersteuning nodig, dan biedt werkbegeleiding vaak uitkomst, een lichtere vorm van begeleiding op de werkvloer.

–> Meer info Jobcoaching en werkbegeleiding: Product – Jobcoaching en werkbegeleiding, vergoeding aanvragen – Online loket (utrecht.nl)

HalloWerk

HalloWerk is een online hulp bij het vinden van matches tussen werkzoekenden en werkgevers. Werkzoekenden presenteren zich met een online beschrijving van skills en eigenschappen en werkgevers kunnen hier hun vacature(s) plaatsen. Een brede groep van inwoners van Utrecht met een bijstandsuitkering kan toegang krijgen tot HalloWerk, waaronder hen die via de banenafspraak of praktijkroute aan de slag gaan. Bent u werkgever en denkt u dat HalloWerk ook iets is voor u? Neemt u dan contact op met een bedrijfsadviseur van WSP Midden-Utrecht.

–> meer info HalloWerk: Online werk vinden met HalloWerk | Gemeente Utrecht

Meer informatie en advies