Direct naar content

[uit: Op naar de 25.000] In een brief aan de Tweede Kamer maakte Carola Schouten, de minister voor Participatie, de definitieve resultaten van de Banenafspraak in het jaar 2021 bekend. Ook presenteerde ze plannen om in toekomst meer mensen met een arbeidsbeperking of een ondersteuningsbehoefte aan het werk te helpen.

In totaal zijn er tot en met 2021 72.809 extra banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting (2012). De minister noemt dit een mooi aantal, maar stelt ook vast dat de doelstelling voor eind 2021 van 80.000 extra banen (60.000 bij martkwerkgevers, 20.000 bij de overheid) niet is gehaald. Van deze banen zijn er 60.966 extra banen gerealiseerd door marktwerkgevers. Bij overheidswerkgevers kwamen er 11.842 banen bij.

Extra stappen
Het achterblijven van het aantal gerealiseerde banen bij de overheid, bevestigt, zo schrijft de minister, “het absolute belang van het verstevigen van de inzet van overheidswerkgevers voor de banenafspraak (…). Duidelijk moge zijn dat de overheid flinke stappen extra moet gaan zetten.”

Via het wetsvoorstel Breed offensief wordt het onderscheid tussen markt en overheid bij de Banenafspraak opgeheven. Dat biedt, aldus de minister, kansen om meer banen te realiseren via samenwerking. Maar er zijn meer maatregelen nodig om meer banen te realiseren binnen de overheidssectoren: “De extra inzet voor de Rijksoverheid kent twee punten: enerzijds het naar voren halen van de eerder aangekondigde centrale financieringsconstructie en anderzijds meer inzet voor Social Return. Beide maatregelen samen leiden tot veel meer banen voor mensen uit de doelgroep.”