Direct naar content
23.02.2023

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht ontvingen in januari meer mensen een WW-uitkering dan in de vorige maand. Het totaal kwam uit op 6.928, een stijging ten opzichte van een maand geleden met 176 uitkeringen (2,6%). Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,5%. In Midden-Utrecht zijn 98 beroepen waarvoor werkgevers al langere tijd onvoldoende personeel kunnen vinden. De verwachting is dat deze beroepen ook de komende periode goede kansen op werk bieden. Voor veel van deze beroepen zijn er ook volop vacatures beschikbaar.

Eind januari telde Midden-Utrecht 6.928 WW-uitkeringen. Dat komt overeen met 1,4% van de beroepsbevolking in deze regio. De stijging van het aantal WW-uitkeringen in januari kwam vooral vanuit de uitzendbureaus, schoonmaak en overige commerciele dienstverlening. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 1.766 (-20,3%).

98 beroepen met al langere tijd een goede kans op werk

Dat het voor werkgevers in de regio al langere tijd zeer moeilijk is om aan personeel te komen, is al vaker belicht. UWV heeft recent onderzocht welke beroepen structureel kansen bieden voor werkzoekenden en dus als kansrijk kunnen worden aangemerkt. Landelijk is hiervan een lijst opgesteld met liefst 144 beroepen. Structureel kansrijke beroepen lijken minder last te hebben van schommelingen in de economie en bieden al minimaal 4 jaar kansen voor werkzoekenden. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven. Ook als het economisch minder goed gaat.

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zijn 98 beroepen, die al langere tijd kansrijk zijn. Meer dan de helft van deze structureel kansrijke beroepen valt in de beroepssectoren bouw, industrie en installatie. Niet in al deze sectoren zijn overigens veel vacatures. De meeste vacatures zijn in Midden-Utrecht beschikbaar voor ICT-beroepen zoals ontwerpers ICT-systemen, programmeurs en developers ICT. Daarna zijn de meeste vacatures in de regio beschikbaar voor industriële beroepen zoals monteurs industriële machines en installaties, installateurs mechatronica (installatie, service, storing) en productieplanners.

Tot slot zijn er in de zorg veel vacatures. Het gaat hier vooral om woonbegeleiders gehandicaptenzorg, verzorgenden IG en kraamverzorgenden. Wat ook opvalt is dat vacatures voor structureel kansrijke beroepen in vrijwel alle beroepssectoren terug te vinden zijn. Dus niet alleen in de ICT, zorg en installatie maar ook in mindere mate in beroepssectoren zoals financieel-juridisch (o.a. controllers, auditors en compliance officers) en overheid (beleidsadviseurs ruimtelijke ordening en planologie).

Kinderopvang

In zorg & welzijn is er, naast schaarste aan de hierboven genoemde beroepen, ook veel vraag naar pedagogisch medewerkers voor de kinderopvang. Het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, waarin UWV en gemeenten samenwerken, kan werkgevers op verschillende manieren helpen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers, vertelt Naomi Matulessy, adviseur Werkgeversdiensten bij het WSP.

‘Wij adviseren werkgevers om, gezien de personeelskrapte, niet alleen te selecteren op basis van de gebruikelijke diploma-vereisten, maar ook te letten op skills en vaardigheden die mensen hebben opgedaan in andere functies maar die wel van pas kunnen komen. En op motivatie, natuurlijk. Vervolgens kun je iemand in een leerwerktraject een ervaringscertificaat (EVC) of diploma helpen behalen. Want natuurlijk moet een medewerker in de kinderopvang uiteindelijk wel aan de wettelijke scholingsvereisten voldoen.’

Anders werven

Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die ook op die manier werken. Matulessy: ‘Zo hebben we goede contacten met een werkgever hier in de regio die zelf een leerwerktraject heeft opgezet voor zij-instromers en mensen die een ervaringscertificaat willen behalen. Ze kijken heel breed: wat kan iemand allemaal en wat brengt die persoon mee? Onlangs hebben we daar nog iemand kunnen voordragen die afkomstig was uit een andere sector, maar heel gemotiveerd was en affiniteit had met kinderen. Die heeft een paar dagen meegelopen en de werkgever is er heel enthousiast over. En we hebben meer kandidaten die in aanmerking zouden kunnen komen voor dergelijke leerwerktrajecten.’