Direct naar content

Ook tijdens de coronacrisis ontstaan er vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. In 2020 was één op de drie ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Voor 2021 verwachten werkgevers vooral moeite te hebben met het vinden van vakmensen en minder behoefte te hebben aan administratief medewerkers. Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV naar de verwachtingen voor dit jaar. Deze publicatie verschijnt op een vernieuwde website waarmee UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt.

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Het is nu gemakkelijker om de arbeidsmarktinformatie voor de regio Midden-Utrecht en andere regio’s te bekijken, bijvoorbeeld omvang werkgelegenheid, hoeveel vacatures er zijn en hoeveel ontslagaanvragen er zijn ingediend door werkgevers. Ook geeft UWV inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk. Vandaag is ook het werkgeversonderzoek verschenen.

‘De website biedt extra meerwaarde voor werkzoekenden en professionals doordat je de situatie op de arbeidsmarkt in je regio, bijvoorbeeld de kans op werk, kan vergelijken met de situatie landelijk en in andere arbeidsmarktregio’s.’ Dit zegt Bert van de Geijn, arbeidsmarktadviseur Midden-Utrecht.

Werkgelegenheid in Midden-Utrecht

Door corona daalde in 2020 het aantal werknemersbanen met 96.000. UWV toont voor alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland hoe de ontwikkeling van de werkgelegenheid eruit ziet. In Midden-Utrecht nam het aantal banen met 2.300 af. Er zijn in Midden-Utrecht goede kansen op werk in de sectoren techniek, zorg & welzijn en ICT, bijvoorbeeld voor elektriciens, monteurs elektrische installaties, loodgieters, monteurs gas, water, sanitair, netwerkbeheerders, ICT-servicedeskmedewerkers, verzorgenden IG, en kraamverzorgenden.

UWV
Arbeidsmarktinformatie

Vakmensen blijven schaars

Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de ontstane vacatures sinds de start van de coronacrisis moeilijk vervulbaar is. UWV vroeg in het najaar van 2020 aan 2.800 werkgevers wat hun verwachtingen zijn voor het komende jaar. Werkgevers houden nog steeds rekening met wervingsproblemen voor bepaalde functies. Zij noemen vooral beroepen waarvoor vacatures ook de afgelopen jaren al moeilijk vervulbaar waren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakmensen in de techniek, de zorg, hoger opgeleide professionals in de ICT of op financieel gebied, en om docenten in het onderwijs.

Administratief medewerkers nog steeds kwetsbaar

Werkgevers noemen vooral administratief medewerker als beroep waarvoor zij het komend jaar minder vraag verwachten. Dit geldt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Daarnaast denken werkgevers dat er in 2021 minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs en evenementmedewerkers.

Inzicht in ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen is in 2020 flink toegenomen. Werkgevers vroegen in deze crisisperiode voor 28.327 werknemers een ontslagaanvraag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen. Tijdens de hoogconjunctuur in 2019 waren dat er maar 13.314. Dit betekent een toename van het aantal aanvragen met 113%.

In Midden-Utrecht zien we dat er in 2020 voor 1.427 werknemers aanvragen zijn ingediend door werkgevers. De meeste betrokken werknemers in Midden-Utrecht kwamen uit de zakelijke dienstverlening (400 personen), handel (281 personen) en horeca (186 personen). Via een nieuw Dashboard Ontslag is het mogelijk om de ontslagen in regio’s en sectoren te vergelijken.

Dashboards

Op de vernieuwde site zijn er in totaal negen interactieve dashboards die een actueel beeld geven over de arbeidsmarkt. Er zijn dashboards over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal geregistreerde werkzoekenden en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is terug te zien. Net als het aantal toegekende NOW-aanvragen.

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie en de dashboards zijn ontwikkeld in samenwerkng met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Programmaraad, VNG, SBB en vertegenwoordigers uit verschillende arbeidsmarktregio’s.