Direct naar content

Maandag 30 augustus maakte het demissionaire kabinet in een kamerbrief bekend dat de generieke steunmaatregelen die het afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen, per 1 oktober stoppen. Dit betekent dat de regelingen als Tozo, NOW en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De reden voor deze beslissing is dat de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, de economie weer volop draait en de werkloosheid laag is. Doorgaan met de steun zou volgens het kabinet het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft wel van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over financiële regelingen kunt terecht bij:

210830-steunpakket-40-1080-bij-1350

Aanvullend sociaal pakket

Wanneer de generieke steun afloopt zijn de maatregelen uit het aanvullend sociaal pakket extra belangrijk om een springplank te bieden aan hen die dat nodig hebben. Het pakket helpt (onder andere kwetsbare) mensen door degenen die in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden van aanspraak op passende begeleiding bij het zoeken naar werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en inkomen. Daarnaast wordt ingezet op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met schulden- en armoedeproblematiek. Deze ondersteuning is ingericht middels vier bouwstenen:

  • Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk/activiteiten
  • Scholing en ontwikkeling
  • Bestrijding van jeugdwerkloosheid
  • Aanpak armoede en schulden
  • Gereserveerde middelen

Voor 2022 reserveert het kabinet in totaal € 60 miljoen re-integratiebudget bijstand gemeenten. Van de gereserveerde middelen is € 15 miljoen beschikbaar om de hogere instroom in de bijstand op te vangen en aanvullend € 45 miljoen om de dienstverlening te intensiveren. De overige gereserveerde middelen voor 2022 – voor de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen), het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen) en de crisisdienstverlening via de RMT’s (€ 75 miljoen) – komen daarnaast beschikbaar om het reeds ingezette (gemeentelijke) beleid verder te ondersteunen tot eind 2022.

Voor de al ingezette tijdelijke impuls banenafspraak is op een eerder moment € 13 miljoen beschikbaar gesteld voor 2022. Deze middelen worden net als in 2021 bij de uitwerking van de crisisdienstverlening via de RMT’s in 2022 betrokken.

Het kabinet benoemt dat genoemde middelen tijdelijk van aard zijn en niet langer doorlopen na 2022.

Praktijleren in het MBO

Ter verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt zijn in het aanvullend sociaal pakket middelen opgenomen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Het later opstarten van de regionale mobiliteitsteams leidt ertoe dat een deel van de middelen die voor 2021 gereserveerd waren dit jaar niet worden uitgegeven. Het kabinet heeft daarom besloten € 22,5 miljoen door te schuiven en beschikbaar te maken voor 2022.