Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is in september met 0,3% toegenomen. In september kwam het aantal uitkeringen dat UWV verstrekte uit op 7.222, dat waren er 19 meer dan de maand daarvoor. Onduidelijk is nog of dit een eenmalige stijging is of dat er sprake is van een omslag.

Personeelstekorten doen zich op de regionale arbeidsmarkt nog steeds breed voor. Vandaag publiceert UWV een artikel over relevante banen voor de energietransitie. Daaruit blijkt dat veel extra technisch en ICT-personeel nodig is. Om de energietransitie te doen slagen zullen werkzoekenden moeten worden gestimuleerd om in deze beroepen te gaan werken.

Lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen

De afgelopen maand groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht met 19 WW-uitkeringen naar 7.222. Dit is een procentuele stijging van 0,3%. Deze stijging is vrijwel gelijk aan de landelijke stijging van 0,2%. De lichte toename deed zich in 11 van de 19 sectoren voor. In de metaalindustrie, installatie & voertuigen (+28 uitkeringen) en overige commerciële dienstverlening (+ 24 uitkeringen) waren de stijgingen het grootst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef de afgelopen maand in onze regio gelijk op 1,5%. Het landelijke percentage bleef ook gelijk (op 1,6%).

Klimaatbanen Energiesysteem

De energietransitie is actueler dan ooit. Om deze transitie en bijbehorende innovaties te realiseren is veel vakbekwaam technisch en ICT-personeel nodig in beroepen waar al grote tekorten zijn. In de vorige week verschenen publicatie Klimaatbanen Energiesysteem biedt UWV inzicht in beroepen, werkzaamheden, kennis en competenties die nodig zijn voor de energietransitie. Beroepen die hiervoor nodig zijn, zijn vaak (elektro)technisch van aard. Denk aan elektriciens/installatiemonteurs E, monteurs elektriciteitsnetten (laag-, midden- en hoogspanning) en lassers. Ook zijn er veel technische beroepen in de voorbereiding én afronding bij betrokken, zoals vaklieden grond-, weg- en waterbouw, grondverzetmachinisten, kabelwerkers en stratenmakers. Daarnaast zijn er projectleiders, engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars nodig.

Extra vakmensen nodig voor energietransitie

Het aantal voor het energiesysteem relevante vacatures is vanaf 2020 in Midden-Utrecht met 70% flink toegenomen. In het eerste kwartaal van 2020 stonden 2.400 vacatures open. In het tweede kwartaal van 2022 is dit gegroeid naar ruim 4.000 vacatures. In het tweede kwartaal van 2020 is er een afname te zien, als gevolg van de coronapandemie. Daarna groeide het aantal vacatures weer hard en sinds het tweede kwartaal van 2021 is het aantal vacatures is hoger dan ooit. De meeste vacatures staan in Midden-Utrecht