Direct naar content

Op woensdag 29 juni ontvingen de eerste deelnemers aan ‘Proeftuin Kinderopvang’ hun diploma, in aanwezigheid van wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Utrecht, onderwijs) en gemeenteraadslid Maartje Vermeulen. Proeftuin Kinderopvang is een voorschakeltraject voor werkzoekenden die zich willen laten opleiden tot groepshulp kinderopvang, met de mogelijkheid om door te groeien naar pedagogisch medewerker.

Vier maanden geleden startte een groep van veertien studenten aan dit bijzondere traject dat toegankelijk is voor alle inwoners van de regio Midden-Utrecht. In het bijzonder is het geschikt voor anderstaligen en leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). De opleiding is duaal (werk en taal) en bestaat uit een stage (twee dagen per week) en opleiding (tweeënhalve dag per week), waarin niet alleen het vak groepshulp kinderopvang wordt onderwezen, maar ook zaken als werknemersvaardigheden en de Nederlandse taal en cultuur. Met het certificaat dat zij ontvingen gaan sommigen direct aan de slag als groepshulp in de kinderopvang. Anderen beginnen met de diploma op zak aan een vervolgopleiding, de mbo-opleiding tot pedagogisch medewerker.

_1120984
Vier van de geslaagde studenten
Ik ben heel trots op jullie. Jullie zochten een baan, wilden Nederlands leren en óók nog werken in de kinderopvang. Dat hebben jullie gecombineerd en dat is heel knap. Dit is de eerste editie geweest, maar jullie zijn wat mij betreft geen proefkonijn, maar een voorbeeld voor anderen.
Wethouder Eelco Eerenberg

Achtergrondinformatie

Proeftuin Kinderopvang is tot stand gekomen door samenwerking van WSP Midden-Utrecht, gemeente Utrecht, Leerwerkloket Utrecht, Platform Kinderopvang Midden-Utrecht en Brancheorganisatie Kinderopvang. Het onderwijs wordt verzorgd door verschillende partijen. NCB Opleidingen is verantwoordelijk voor de taal- en cultuurcomponent van de opleiding. ROC Midden-Nederland en MBO-Utrecht verzorgen de vakinhoudelijke onderdelen. De studenten lopen stage bij verschillende leerwerkbedrijven kinderopvang in de regio Midden-Utrecht.

Proeftuin Kinderopvang is een van de mogelijke antwoorden op het tekort aan personeel binnen de kinderopvang. Het voorschakeltraject sluit naadloos aan bij het Ontwikkelpad kinderopvang, een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Midden-Utrecht is dan ook een van de arbeidsmarktregio’s die actief de mogelijkheden van het Ontwikkelpad verkent. De leerlijn van het Ontwikkelpad wordt gebruikt in de pilot. Meer informatie over het Ontwikkelpad Kinderopvang: Vergroot instroom en doorstroom via het Ontwikkelpad kinderopvang | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

In september start een tweede groep studenten aan het voorschakeltraject. Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld omdat u werkzaam bent in de kinderopvang of cliënten begeleid naar opleiding en werk? Neemt u dan contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Het was zwaar, maar ontzettend waardevol. Ik kom zelf uit Palestina en ben daar geschoold, maar in Nederland heb ik geen goed diploma. Daarom doe ik dit. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn drie kinderen. Ik wil laten zien hoe je door moet gaan, niet stil zitten en iets maken van je leven. Daarom ben ik ook zo dankbaar voor deze kans en dankbaar dat iedereen me zo helpt. Daardoor wil ik nog meer mijn best doen.
Deelnemer Linda Ghrear