Direct naar content

Vanuit een geheel nieuwe ‘webstek’, ontwikkeld samen met onze partners uit de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en Digital Product Studio Liters, luiden wij het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. We trappen het jaar meteen goed af met niet alleen een nieuwe website, maar ook een naamsverandering: WSP Utrecht-Midden heet sinds 1 januari 2021 officieel WSP Midden-Utrecht. Daarover straks meer.

Is 2020 een jaar om zo snel mogelijk te vergeten? Misschien: het is voor veel van ons op persoonlijk en professioneel vlak een zwaar jaar geweest. Een jaar van verlies, van incasseren, van improviseren, van balen bij de zoveelste opgelegde beperking. Maar we hebben ook samen laten zien over enorm veel creativiteit, flexibiliteit, veerkracht en doorzettingsvermogen te beschikken. We hebben met elkaar – overheid, uitvoeringsinstanties, intermediairs, collega’s, ondernemers en werkgevers – ‘de boel draaiend’ weten te houden.

De voorbeelden zijn legio: van enorme landelijke financiële ondersteuning waardoor werkgevers hun mensen konden behouden, tot regionale initiatieven zoals collegiale uitruil van werknemers, zodat bedrijven overeind bleven en mensen aan het werk. Met onze partners in de arbeidsmarktregio hebben we bijvoorbeeld Midden-Utrecht Werkt Door op touw gezet, waarmee we veel ondernemers hebben kunnen ondersteunen. En op nationaal niveau: de doelstellingen binnen de Banenafspraak voor dit jaar zijn behaald.

De storm is nog niet voorbij, maar wij zijn vastbesloten van 2021 een goed jaar te maken. Daarbij is regionale samenwerking nu al hét begrip van het komend jaar. Het landelijke programma Perspectief op Werk, waarin werkgevers, gemeenten, UWV, het onderwijs en Rijksoverheid samen optrekken om werkzoekenden en werkgevers beter te matchen, komt het komend jaar vol op stoom. Regionale actieplannen worden gesmeed en uitgevoerd. Ook binnen onze arbeidsmarktregio: regio Midden-Utrecht. Om deze sterkere regionale binding ook in naam uit te dragen, is de naam WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden per 1 januari 2021 veranderd in WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, en draagt zo de naam van de regio. De naamsverandering is een belangrijke symbolische stap in het proces waarbij alle gemeenten binnen de regio samen één loket gaan voeren, zodat we onze werkgevers nog beter van dienst kunnen zijn. Deze nieuwe website is een van de kanalen waarmee wij dit loket gaan vormgeven. Kortom, met de ervaring van 2020 zien we 2021 met vertrouwen tegemoet.

Rest ons u persoonlijk een goed en gezond 2021 toe te wensen. Een jaar waarin we elkaar hopelijk weer écht kunnen ontmoeten en ons vol energie blijven inzetten voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt!