Direct naar content

Meer trajecten naar werk creëren voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, dat is de missie van Esther Suurmond, procesregisseur Hoofdzaak Werk Midden-Utrecht, die deze week is begonnen. In april ondertekenden bestuurders het plan van aanpak Hoofdzaak Werk. Suurmond gaat zorgen voor de uitrol van de plannen. 

Waar ga je de komende tijd aan werken als procesregisseur? 

“Allereerst aan het versterken van de samenwerking tussen GGZ-partijen, gemeenten, WSP, UWV en werkgevers om mensen met een psychische kwetsbaarheid zo beter naar werk te kunnen begeleiden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werk als ‘medicijn’ kan dienen en het herstel van mensen flink kan bevorderen. Als wij als partijen elkaar snel weten te vinden, komt dit ten goede aan de inwoner.” 

esther1
Esther Suurmond

Wat hopen we daarmee in de regio te bereiken?

“Elk jaar moeten er ten minste honderd nieuwe re-integratietrajecten worden gerealiseerd, specifiek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het opschalen van het aantal IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun, de enige evidence-based re-integratiemethode voor mensen met een psychische kwetsbaarheid) in de regio is daar onderdeel van.” 

Wat heeft er echt vooral aandacht nodig, denk je?

“We gaan ons richten op de vormgeving van de samenwerking, het betrekken en enthousiasmeren van werkgevers, het in kaart brengen en uitnodigen van de partijen die we nodig hebben om dit project tot een succes te maken. Eind dit jaar staat er een duidelijke projectstructuur, is er een startbijeenkomst gehouden en is duidelijk waar voor elke stakeholder de toegevoegde waarde zit in dit project.  Natuurlijk zou het fantastisch zijn als we de honderd trajecten dit jaar al zouden halen, dit is mogelijk wat ambitieus vanwege de zomervakantie, maar een flink eind in de richting van de honderd zou toch moeten lukken.” 

Meer informatie

Gemeenten, UWV en ggz-organisaties in de regio Midden-Utrecht trekken samen op om inwoners met een psychische kwetsbaarheid meer kans te geven op werk. Op 19 april ondertekenden deze partijen het regionale plan van aanpak Hoofdzaak Werk dat een extra impuls moet geven aan de realisatie van meer trajecten naar betaald werk. Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel en bekijk de video (onderaan dit bericht), eerder verschenen naar aanleiding van de officiële start van het programma Hoofdzaak Werk. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Esther Suurmond, procesregisseur Hoofdzaak Werk Midden-Utrecht: esther@ggzadvies.nl 

Artikel 'Meer kans op werk voor inwoners met psychische kwetsbaarheid', 19-04-2023