Direct naar content

UWV verstrekte eind december in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 8.717 WW-uitkeringen. Dat waren er 154 minder dan een maand geleden, een daling van 1,7%. Dit was afwijkend van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3%. Voor werkzoekenden en mensen die willen overstappen naar een ander beroep liggen er onder meer kansen in sectoren die betrokken zijn bij de energietransitie. Doordat het kabinet de komende jaren fors gaat investeren in de verduurzaming met het doel om de co2-uitstoot te verminderen zijn er veel mensen nodig voor deze zogenoemde klimaatbanen.

Aantal WW-uitkeringen daalt twaalf maanden op rij

Het aantal WW-uitkeringen lag eind december in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht op 8.717. Dat is een afname met 1,7% (-154 WW-uitkeringen) ten opzichte van de vorige maand. Landelijk was in december 2021 sprake van een stijging, terwijl vorige maand nog sprake was van een daling. De stijging in december was met 1,3% afwijkend van het beeld in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Het aantal WW-uitkeringen daalt hier al twaalf maanden op een rij. Het WW-percentage nam in de regio met 0,1 procentpunt af naar 1,8% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage steeg daarentegen met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Tekorten in klimaatbanen

Nederland, en daarmee ook de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Om dat te realiseren wordt door het kabinet flink ingezet op de verduurzaming van huizen en gebouwen. Dat geldt voor nieuwbouw maar ook voor bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. Voor deze verduurzaming zijn vooral veel technische vaklieden in klimaatbanen nodig: voor het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen. De vraag naar specifieke beroepen als isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur warmtenetten of energieprestatieadviseur zal alleen maar stijgen.

Ook mensen in beroepen met een breder takenpakket zijn onmisbaar. Denk aan timmerman, monteur elektro of installateur/monteur werktuigbouw. Maar ook bijvoorbeeld mensen in beroepen als communicatieadviseur, gebiedsregisseur, vergunningverlener, verduurzamingsadviseur en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij gemeenten die gaan over planvorming, zijn onmisbaar. Doordat er nu al een groot tekort is aan technische vaklieden zijn er extra inspanningen nodig om te voorkomen dat de uitvoering van de klimaatdoelen vertraging oploopt. Voor jongeren, maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een klimaatbaan willen maken, zijn er zeer goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. In de arbeidsmarktregio Midden Utrecht zijn er vooral tekorten aan de beroepen zoals in de tabel vermeld.

UWV

Tabel overzicht klimaatbanen

UWV heeft op 17 januari jongstleden de publicatie getiteld Klimaatbanen in de gebouwde omgeving uitgebracht. Hierin wordt voor de gebouwde omgeving voor het eerst in kaart gebracht voor welke specifieke beroepen en werkzaamheden het nu al moeilijk is om de technische arbeidskrachten te vinden die nodig zijn om de klimaatambities van het kabinet te realiseren.

Omscholingstraject Energieprestatieadviseur

Dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor werkgevers merken ze ook bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Utrecht. In het WSP werken UWV en gemeenten samen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en daarmee werkgevers aan medewerkers te helpen. ‘Er is hier bijvoorbeeld veel vraag naar energieprestatieadviseurs, kortweg EP-adviseurs,’ vertelt Daniël Hoeflaken, adviseur Werkgeversdiensten bij het WSP. ‘Een EP-adviseur brengt in kaart hoe duurzaam woningen en bedrijven zijn. Daarbij kijken ze naar bijvoorbeeld isolatie en de energiezuinigheid van gebouwgebonden installaties.’

Voor mensen die EP-adviseur willen worden, zijn er omscholingstrajecten van zes maanden, waarvoor het WSP de werving doet. Hoeflaken: ‘Er zijn verschillende startmomenten door het jaar heen. Rond deze tijd starten er juist weer een aantal mensen hier in de regio. Maar ook in andere regio’s worden kandidaten gezocht. Het gaat om een leerwerktraject op mbo+/hbo-niveau. Mensen krijgen een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. Het leuke is dat de functie ook geschikt is voor mensen met bijvoorbeeld een administratieve achtergrond, je hoeft er dus geen technisch specialist voor te zijn.’

Meerdere sporen

Tegen alle mensen die een ander beroep overwegen omdat er in hun eigen vak minder werk is, of gewoon omdat ze een nieuwe uitdaging zoeken, zou hij willen zeggen: nu is de tijd om die kans te pakken! ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er ongelooflijk veel mogelijkheden voor omscholing. Veel werkgevers staan positief tegenover zij-instromers. Opleiders zijn er genoeg, in heel veel richtingen. En vaak zijn er ook budgetten om de opleidingskosten te vergoeden. Zowel vanuit de uitkerende instantie als vanuit de sector zelf.’

‘Werkgevers kunnen we langs meerdere sporen helpen. Bijvoorbeeld door samen, met de vacatures in de hand, nog eens naar ons werkzoekendenbestand te kijken en te zoeken naar mogelijkheden om een match te máken. Want kandidaten die aan alle eisen voldoen vind je bijna niet in de huidige arbeidsmarkt. We kunnen echter wel samen kijken of we de vacature misschien anders kunnen invullen. En of we een kandidaat met de juiste skills wellicht kunnen bijscholen. Of allebei. De faciliteiten om dit mogelijk te maken zijn er in ieder geval.’