Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen daalde in april in Midden-Utrecht. Er werden ruim 1.000 WW-uitkeringen verstrekt aan personen die voor de WW-uitkering werkzaam waren in de zorg en welzijn. Toch is er nu al een tekort aan medewerkers in de zorg. Door de vergrijzing dreigen de tekorten verder op te lopen. Om dit tegen te gaan passen zorginstellingen verschillende oplossingen toe. Zo staat ’s Heeren Loo open voor elk talent en voert een gesprek met iedereen die wil werken in de gehandicaptenzorg.

Tekorten in de zorg lopen op door (dubbele) vergrijzing

De zorg is een belangrijke sector in Midden-Utrecht. Het is zelfs de sector met de meeste banen van werknemers. De sector kampt nu al met enorme personeelstekorten. Daarbij zijn in Midden-Utrecht in deze sector een relatief groot aandeel (12%) van de werknemers 60 jaar of ouder. Deze werknemers zullen de arbeidsmarkt in de nabije toekomst geleidelijk gaan verlaten. De gevolgen voor het personeel en de kwaliteit van de zorg zijn groot. Als we niets doen lopen deze tekorten alleen maar verder op.

Vera Koning, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Binnen de zorgsector spreken we van een dubbele vergrijzing. Er is niet alleen een relatief groot aandeel van werknemers van 60 jaar en ouder, die dan ook de komende jaren de arbeidsmarkt gaan verlaten. We zien ook dat met het toenemen van het aandeel ouderen in de samenleving de zorgvraag toeneemt. Om goede zorg in onze samenleving voor iedereen toegankelijk te houden is het dan ook van cruciaal belang dat tekorten worden aangepakt door anders te werven, het werk anders in te richten en aandacht te besteden aan het behoud van personeel.”

Aantal openstaande vacatures in zorgberoepen loopt op

Het aantal openstaande vacatures voor zorgberoepen is in het vierde kwartaal van 2023 ruim 1,5 keer zo groot als in het eerste kwartaal van 2020. Beroepen waar op dit moment veel vacatures voor open staan zijn verzorgenden (650), sociaal werkers groeps- en woonbegeleiders (600) en gespecialiseerd verpleegkundigen (450).

664373014d621
bron: uwv

Oplossingen voor werkgevers

Om de zorg bereikbaar te houden is het belangrijk om iets aan de personeelstekorten te doen. Daarom maakte UWV een overzicht met zes praktische oplossingen die werkgevers in de zorg al echt toepassen. Andere zorginstellingen kunnen deze ter inspiratie gebruiken om de schaarste aan te pakken. Eén van de oplossingen is het opleiden van zij-instromers. Ruim vier op de tien zorgwerkgevers nam de afgelopen twee jaar zij-instromers aan. Daarmee behoort de zorg tot de drie sectoren die het vaakst zij-instromers inzetten. In Midden-Utrecht werkt het WSP onder andere samen met Fokus Wonen. Dit is een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat cliënten ondersteuning kunnen ontvangen van een ADL’er. Er is geen vooropleiding nodig en men wordt intern opgeleid in relatief korte tijd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren.

Een tweede oplossing is het verminderen van de administratieve last. Zo kan de tijdsregistratie worden teruggebracht door te werken met normtijden of vaste bedragen per klant. Een andere optie is om bij de werving minder te letten op de functie(eisen) en meer op de kandidaat. Een grote werkgever in de gehandicaptenzorg, ’s Heeren Loo, doet dit al: iedereen is welkom voor een gesprek. Zij krijgen vervolgens een individuele route naar de juiste kennis en ervaring als die er nog niet is. De instelling heeft locaties verspreid over het hele land.

UWV publiceerde ook oplossingen voor andere specifieke beroepsrichtingen. Lees meer in de UWV-publicatie Personeelstekorten aanpakken in 14 tekortberoepen – Oplossingen voor werkgevers. Dit is een aanvulling op de reeds bestaande publicatie 34 oplossingen voor personeelstekorten.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/