Direct naar content
09.03.2022

Deze informatie is verschenen in januari – maart 2022

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt

Deze publicatie laat de actuele cijfers over aanbod en vraag in Midden-Utrecht zien. In december vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen verder af en was de arbeidsmarktkrap. Klik hier voor de cijfers van Midden-Utrecht.

De werkgelegenheid in de horeca kent veel dynamiek

Naast terugkeer naar de horeca zijn vertrokken horecamedewerkers ook overgestapt naar uitzendbureaus en detailhandel (food en non-food). Klik hier om de publicatie te lezen.

 

WW-uitkeringen namen landelijk toe

Door de beperkende coronamaat-regelen en seizoensinvloeden is het aantal WW-uitkeringen landelijk in januari 2022 weer licht gestegen. In Midden-Utrecht was dit niet het geval. Klik hier voor meer informatie over de landelijke stijging.

 

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt

In januari daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht naar 8.694 uitkeringen. Door training en scholing wordt de kans op werk groteren zijn mensen minder kwetsbaar. Lees hier meer over in de nieuwsflits.

 

Verdere groei uitzendbanen verwacht

Het aantal uitzendbanen daalde tussen februari en mei 2020 om vervolgens weer toe te nemen. In oktober 2021 lag het aantal banen weer hoger dan in februari 2020. Klik hier voor meer informatie.

 

Hoe gaan werkgevers om met moeilijk in te vullen vacatures?

Ruim driekwart van de werkgevers ging zelf anders werven en/of liet de vacature langer openstaan. De helft schakelde (ook) een uitzendbureau, wervings- en selectiebureau of headhunter in. Meer informatie is hier te vinden.

 

Oplossingen voor personeelstekorten in de kinderopvang

Het personeelstekort is het grootst in de Randstad. Met name in de regio’s Midden-Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Holland Rijnland hebben kinderopvangcentra steeds meer moeite vacatures te vervullen. Klik hier voor meer informatie.

 

Klimaatbanen

Het recente coalitieakkoord heeft nog hogere ambities voor het klimaat dan eerder in het klimaatakkoord is afgesproken. Om deze ambities te realiseren zijn veel technische vakmensen nodig. Lees hier meer over in de publicatie.

 

Kansrijke beroepen

In december 2021 is de landelijke lijst met kansrijke beroepen geüpdatet. Het meest actuele overzicht staat hier.

 

Skills dashboard

Het dashboard is uitgebreid met 48 beroepen naar 91 beroepen. Met dit dashboard geeft UWV inzicht in de taken en soft skills van een selectie van kansrijke, kansarme en overstap-beroepen. Klik  hier om naar het dashboard te gaan.

 

Regionale kansrijke beroepen

Welke beroepen zijn kansrijk in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht? Voor de regio is een uitgebreid overzicht van kansrijke beroepen beschikbaar. Ga hier naar het overzicht.

 

Oplossingen voor personeelstekorten

Intensiever werven of het bieden van betere arbeidsvoorwaarden zijn snelle oplossingen voor personeelstekorten. UWV zette 27 mogelijke oplossingen op een rijtje. Lees hier meer over in de publicatie.

 

Regio in beeld Midden-Utrecht

Regio in Beeld 2021 analyseert de situatie op de arbeidsmarkt in Midden-Utrecht. Het tekort aan personeel is naar recordhoogte gestegen terwijl er nog aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel langs de zijlijn staat. Ga hier naar de publicatie.

 

Inspiratiekaart kansrijke beroepen

De inspiratiekaart wordt gebruikt voor het geven van advies over bij- en omscholing naar een kansrijk beroep. De kaart wordt ook gebruikt om met mbo-scholen in overleg te gaan over de certificaten die ze zouden kunnen aanbieden. Lees hier verder.

 

Uitgave UWV Afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies  

Inlichtingen bert.vandegeijn@uwv.nl

UWV © 2022