Direct naar content

UWV verstrekte in augustus 4,3% minder WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht dan in juli. In vergelijking met een jaar eerder lag het aantal uitkeringen 27,2% lager. De versoepelingen van de coronamaatregelen en de groei van de economie leidden er ook toe dat de vacaturemarkt herstelde. In vergelijking met medio 2020 stonden 71% meer vacatures open in het tweede kwartaal 2021. De spanning op de arbeidsmarkt nam door deze ontwikkelingen flink toe. Sinds de spanningsindicator wordt berekend (2016) is de krapte nog niet zo hoog geweest.

Ruim minder dan 10.000 WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen bedroeg eind augustus in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 9.765. Dat is een afname van 4,3% (-438 WW-uitkeringen) ten opzichte van juli dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in augustus af. Deze daling was met 5,2% iets sterker dan die in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Het WW-percentage kwam vorige maand uit op 2,0% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage was 2,3% van de Nederlandse beroepsbevolking. Beide percentages daalden in augustus met 0,1 procentpunt.

Meer openstaande vacatures dan in 2019

De vacaturemarkt herstelde door de versoepelingen van de coronamaatregelen en de economische groei. Het aantal openstaande vacatures in Midden-Utrecht aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 was met 25.050 vacatures 19% hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. Halverwege 2021 waren er naar schatting 71% meer openstaande vacatures dan een jaar eerder. Landelijk zijn deze percentages 14% en 67%. Midden-Utrecht heeft tijdens de coronacrisis een sterkere terugval van het aantal vacatures gehad door de regionale samenstelling van de werkgelegenheid. Dat kwam onder meer door het grote aandeel van horeca en culturele diensten, sport en recreatie. Meer openstaande vacatures en minder kortdurend werkzoekenden met WW (tot zes maanden) leidden tot een hogere spanning op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt Midden-Utrecht opnieuw zeer krap

De arbeidsmarkt in Midden-Utrecht en in Nederland is in het tweede kwartaal 2021 weer als ‘zeer krap’ te kwalificeren. Sinds de spanningsindicator wordt berekend (2016) is de krapte nog niet zo hoog geweest. Het aantal vacatures is in verhouding tot het aantal recente werkzoekenden met WW tot zes maanden relatief groot. In 2020 en het eerste kwartaal 2021 was al sprake van een krappe arbeidsmarkt. De spanningsindicator UWV brengt in de figuur hierna de ontwikkeling in beeld. De regionale ontwikkeling volgt die van het land, maar ligt traditioneel boven het landelijke niveau.

In het tweede kwartaal 2021 hebben in Midden-Utrecht 81 van de 112 beroepsgroepen waarvoor UWV de spanningsindicator berekent de typering krap tot zeer krap, tegenover 3 beroepsgroepen met de typering ruime arbeidsmarkt. Van de 25.050 openstaande vacatures medio 2021 worden er 23.850 als zijnde krap of zeer krap getypeerd. Het gaat dan onder meer om software & applicatieontwikkelaars, transportplanners & logistiek medewerkers, databank- en netwerkspecialisten, machinemonteurs en telefonisten & receptionisten (in het bijzonder medewerkers klantcontact). Niet meer dan 200 vacatures staan open in een beroepsgroep met de typering ruime arbeidsmarkt. Het betreft met name vacatures in de beroepsgroepen journalisten, uitvoerend kunstenaars en fotografen & interieurontwerpers.

Anders zoeken: uitgaan van skills

‘De huidige hoge personeelskrapte stelt iedereen voor flinke uitdagingen,’ zegt Beatrijs Wijnberg, rayonmanager Midden-Utrecht. Opvallend is dat er nog mensen aan de kant staan die kunnen en willen werken, er is dus een kloof tussen vraag en aanbod. Hoe verkleinen we die? Wijnberg: ‘Een van de oplossingen is dat zowel werkgevers als werknemers anders naar functies en functie-eisen gaan kijken: Meer naar zogeheten skills, en minder naar het vertrouwde rijtje harde functie-eisen zoals een specifiek diploma, of recente ervaring in sector X of Y.’

‘Want misschien heeft een kandidaat zich door zijn andere werkervaring al zoveel kennis eigengemaakt dat die ook prima voldoet, eventueel na een korte opleiding. Of heeft hij bepaalde vaardigheden die ontzettend goed matchen met de werkzaamheden binnen de betreffende functie.’ Zo wordt voor werkgevers en werkzoekenden het zoekgebied groter, en daarmee de kans op een succesvolle match. UWV heeft het dashboard Skills en beroepen ontwikkeld voor wie inzicht wil krijgen in de taken en skills die bij beroepen horen. Het dashboard laat ook zien welke skills van minder kansrijke beroepen overlap hebben met skills van kansrijke en overstapberoepen. Het dashboard is nog in ontwikkeling en zal onder andere worden uitgebreid met meer beroepen en met opleidingen. Het Skills en beroepen dashboard is samen met andere dashboards over de arbeidsmarkt te vinden op werk.nl/arbeidsmarktinformatie.

 

xx