Direct naar content

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf 26 juli terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juli tot en met september 2021. Het loket blijft open tot en met donderdag 30 september.

Ook nu staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. Maar de regeling voor de zesde periode NOW kent een belangrijke aanpassing ten opzichte van de eerdere aanvraagperiodes: het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de tegemoetkoming voor de zesde aanvraagperiode is begrensd op 80 procent.

Ook als een bedrijf verwacht meer dan 80 procent omzetverlies te lijden, of als er daadwerkelijk meer dan 80 procent omzetverlies geleden is, mag een bedrijf bij de aanvraag van de zesde periode NOW maximaal 80 procent omzetverlies opvoeren. Zowel het voorschot als de uiteindelijke berekening van de tegemoetkoming gaan uit van maximaal 80 procent omzetverlies.

Het vergoedingspercentage blijft 85 procent van de loonsom van februari 2021 waarbij 40 procent wordt opgeteld om extra kosten te compenseren en vervolgens wordt dat bedrag vermenigvuldigd met het percentage (maximaal 80 procent) van het verwachte omzetverlies. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80 procent verandert er dan ook niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.

Ten opzichte van de vijfde periode NOW is ook de referentiemaand gewijzigd. Dat is nu februari 2021 ten opzichte van juni 2020 voor de vijfde periode NOW. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Vanaf uiterlijk 1 juni 2022 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening. Hierin wordt op basis van de loonkosten en het daadwerkelijke omzetverlies over de aangevraagde periode het definitieve bedrag berekend waar de werkgever recht op heeft. De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

Simulatietool maakt inschatting van voorschot en definitieve tegemoetkoming

Ook voor de zesde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers helpt een goede inschatting te maken van hun situatie, het te verwachten voorschot en het definitieve bedrag. Dat is van belang met het oog op de definitieve berekening van de tegemoetkoming die later volgt en het voorkomen van terugbetaling van teveel ontvangen voorschot. De simulatietool maakt dit inzichtelijk.

Naast de simulatietool heeft UWV ook nog de Rekenhulp Omzetverlies ontwikkeld. Deze helpt werkgevers het verwachte percentage omzetverlies te berekenen. Het verwachte omzetverlies hebben zij nodig om het voorschot aan te vragen. Het is van belang dat werkgevers hun verwachte omzetverlies zo realistisch mogelijk inschatten, zodat het voorschot dat zij ontvangen zo goed mogelijk aansluit op hun situatie. Alle informatie over de zesde periode NOW is te vinden op de website van UWV.