Direct naar content

Matchtafels voor werkgevers van het netwerk Mobiliteit Utrecht worden inmiddels al acht jaar georganiseerd. Maandelijks komen loopbaanbegeleiders bij elkaar om met elkaar loopbaankandidaten vanuit hun eigen organisatie te begeleiden naar een andere werkplek, te helpen aan een stage of te helpen aan een netwerkgesprek bij of via de andere deelnemende loopbaanadviseurs. Gastvrouw aan deze tafel is Inge Perez Felipe en het verslag wordt gemaakt door Freek Marchandise die inmiddels Vincent van veen heeft vervangen. Het netwerk Mobiliteit Utrecht is een netwerk van werkgevers die met elkaar onderzoeken hoe zij medewerkers van werk naar werk kunnen ondersteunen. Oriëntatie is hier een groot onderdeel van.

De BAM-matchtafel wordt iedere zes weken georganiseerd. Deze matchtafel heeft dezelfde opzet als hierboven met als enige uitzondering dat het hier kandidaten betreft vanuit de Banenafspraak. Helaas kunnen contracten niet altijd worden verlengd. Tijdens deze matchtafel worden kandidaten zo van werk naar werk bemiddeld.

En dan de jongste matchtafel: Matchtafel Lage Weide. Deze matchtafel is in het leven geroepen op verzoek van het parkmanagement Lage Weide. Het gebied Lage weide is in ontwikkeling en één van de aandachtspunten is mobiliteit en onderlinge verbinding van werkgevers op Lage weide. Omdat de matchtafels hier in grote mate aan bijdragen, zijn we ook hier gestart met dit concept.

Kortom:  de matchtafel is een mooi instrument om op een andere manier te kijken naar functie-inhoud, werk en ontwikkeling.

Kijk voor de actuele agenda op de website van Mobiliteit Utrecht: Agenda – MobiliteitsNetwerkUtrecht.nl (mobiliteit-utrecht.nl)

Het is ook mogelijk om in samenwerking met Mobiliteit Utrecht als werkgever zelf een matchtafel te organiseren: contact.

Matchtafel-ICON