Direct naar content

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ruim 60% van de werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Voor een fulltime werknemer met een modaal salaris kost dat voor een werkgever zo’n 13.000 euro per jaar. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van financiële problemen van personeel en het doorverwijzen naar geschikte hulpverlening.

Personeel met geldproblemen is vatbaarder voor stress en uitval. Zij brengen kosten met zich mee voor het verwerken van loonbelasting, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies en vormen zo een groot risico voor uw onderneming. Het is dus zowel in het belang van de werknemer als de werkgever om geldzorgen bespreekbaar te maken. De Kamer van Koophandel heeft een speciaal platform ontwikkeld voor werkgevers om met dit groeiende maatschappelijke probleem aan de slag te gaan: www.financieelfittewerknemers.nl.

Een belangrijke partner voor werkgevers bij het oplossen van financiële problemen van personeel is de gemeente. Elke gemeente biedt gratis schuldhulpverlening aan inwoners. Maar ook bij beginnende zorgen kan de gemeente uw medewerkers helpen of doorverwijzen. Zo heeft de gemeente Utrecht het platform www.utrecht.nl/geldzorgen dat inwoners de weg wijst in hulpverlening rondom geldproblemen. De eerste stap is dat een inwoner contact opneemt met zijn of haar gemeente of een buurtteam, of met de Geldzaak in Utrecht. Werkgevers kunnen helpen om hun mensen die stap in een zo vroeg mogelijk stadium te laten zetten, wanneer problemen nog beheersbaar zijn.

Werkgevers in de regio Midden-Utrecht kunnen voor meer informatie terecht bij hun gemeente of WerkgeversServicepunt. Ook is het mogelijk om via de website www.geldfit.nl te onderzoeken welke organisaties u en uw medewerkers verder kunnen helpen.