Direct naar content

Utrecht verlaagt de drempel naar werk voor inwoners uit de bijstand met een sociale, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het minimaal aantal uur dat iemand aan de slag moet voor loonkostensubsidie wordt verlaagd van 20 naar 16 uur. Deze wijziging maakt het voor Utrechtse werkgevers en werkzoekenden laagdrempeliger om aan de slag te gaan.

Wethouder Linda Voortman: “De gevolgen van het coronavirus hebben een enorme impact voor werkzoekende Utrechters. Niet alleen vinden mensen uit de bijstand nu minder snel een baan, ook stroomt er een hele nieuwe groep in de bijstand. Het verlagen van de drempel voor de loonkostensubsidie helpt kwetsbare groepen werkzoekenden de stap naar werk kleiner te maken”.

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie ontvangen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking waardoor zij afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij vullen het loon van de werknemer dan aan tot het wettelijk minimumloon. Met deze wijziging wordt de drempel voor werkgevers om een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen ook verlaagd. Bovendien wordt de aanloopperiode voor de subsidie verlengd van twee naar zes maanden. Zo krijgen werknemers meer tijd en de rust om te wennen en kan bekeken worden wat iemand aankan. Door de urennorm voor loonkostensubsidie naar beneden bij te stellen, sluiten we aan op het beleid van de gemeenten in onze regio met wie we steeds meer samenwerken. Utrechters kunnen immers ook buiten Utrecht een werkplek vinden. Met deze verruiming van de regels kunnen meer inwoners met arbeidsbeperking eerder een stap naar werk zetten.

Personeel
Neem contact op voor meer informatie