Direct naar content

Het tekort aan personeel wordt in Nederland in nagenoeg alle sectoren ervaren. Werkgevers proberen op allerlei manieren tekorten aan te vullen. Eén van de manieren is om huidige werknemers meer uren te laten werken. Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijke groep werknemers hier wel voor voelt, maar belemmeringen ervaart, zoals de onmogelijkheid om kinderen naar de kinderopvang te brengen. De kinderopvang zelf kampt eveneens met ernstige tekorten.

Ook in Midden-Utrecht is er momenteel een personeelstekort in de kinderopvang en ervaren werknemers een hoge werkdruk. Door de Kabinetsplannen om binnen een aantal jaar voor alle werkende ouders 96% van de kinderopvang te vergoeden, worden deze problemen naar verwachting groter. In de toekomst kunnen de wachtlijsten voor ouders verder oplopen door bijvoorbeeld de toename van het aantal geboortes de komende jaren, terwijl de arbeidsmarkt voor (pedagogisch) medewerkers kinderopvang in de arbeidsmarktregio nu al zeer krap is.

Oorzaken krapte kinderopvang volgens werkgevers

Werkgevers in de kinderopvang noemen als belangrijkste oorzaken van het personeelstekort:

  • Het ziekteverzuim van werknemers (genoemd door 67%);
  • Te weinig aanbod van geschikte kandidaten (genoemd door (66%);
  • Dat ze al voor lange tijd een tekort hebben dat ze niet hebben kunnen inlopen (genoemd door 51%).

Oplopend tekort

De vraag naar personeel in de kinderopvang is de afgelopen drie jaar toegenomen. De vraag (van werkgevers) naar personeel en het aanbod ervan, lopen daardoor steeds verder uit elkaar. De linker grafiek in onderstaande afbeelding toont de stijgende spanning op de arbeidsmarkt voor medewerkers in de kinderopvang in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De rechter grafiek laat zien dat in de regio Midden-Utrecht eind april 41 WW’ers met het beroep (pedagogisch) medewerker kinderopvang stonden ingeschreven. Dit aantal was na een periode van coronamaatregelen fors gezakt en ligt al meer dan anderhalf jaar rond de 40 werkzoekenden.

nieuwsflits2

Oriënteren op een overstap naar de kinderopvang

De kinderopvang biedt kansen voor werkzoekenden met minder kansrijke beroepen. Een nieuwe instroom van mensen met de juiste kwalificaties, die niet meer in een andere sector werkzaam willen zijn, zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de tekorten in de kinderopvang. Belangrijke skills en vaardigheden die van de medewerker worden gevraag zijn:

  • Het begeleiden van en aandacht hebben voor anderen
  • Goede communicatieve vaardigheden. Die zijn niet alleen nodig voor het contact met kinderen, maar ook voor de samenwerking met collega’s en ouders
  • Het kunnen organiseren en begeleiden van spelactiviteiten
  • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit

Hierbij kan worden gedacht aan de instroom van activiteiten-, groeps- en woonbegeleiders, verkoopmedewerkers detailhandel, kelners, barpersoneel, receptionisten, telefonisten en verzorgenden.

UWV publiceerde onlangs een artikel over de tekorten in de kinderopvang. Dat is hier te lezen.

De investering waard

Rachida Akani, adviseur Werkgeversdienstverlening bij het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, waarin UWV en gemeenten samenwerken, weet alles van de personeelskrapte in de kinderopvang. Ze legt uit: ‘Werving van zij-instromers kan zeker helpen het tekort aan mensen in de kinderopvang te verkleinen. Werkgevers zijn hier soms nog wat huiverig voor, omdat zij-instromers nog wel een opleiding moeten volgen (BBL-traject) en dus begeleiding nodig hebben. Werkgevers vinden het lastig om daar medewerkers voor vrij te maken, omdat ze al weinig mensen hebben. Maar het is de investering waard.’

Talent

Verder adviseert Akani werkgevers om niet alleen in te zetten op kandidaten met minimaal mbo-3 niveau (pedagogisch professionals). ‘Feit is dat alleen kandidaten op niveau 3 meetellen mee voor het minimale aantal pedagogisch professionals wat op een groep moet staan,’ zegt Akani, ‘dus die werkgeverswens heeft een reden. Maar die kandidaten zijn gewoon niet beschikbaar. Er is wel ander talent beschikbaar. Neem  anderstaligen. Daar zitten hele goede kandidaten tussen die graag als zij-instromer aan de slag willen. Die zouden na een kort scholingstraject, bijvoorbeeld een taaltraject, prima als groepshulp (niveau 2) kunnen werken, en later eventueel kunnen doorstromen naar niveau 3, afhankelijk van wat gewenst en mogelijk is. Inzet van groepshulpen kan sowieso een optie zijn voor werkgevers, omdat zij pedagogisch medewerkers praktisch werk uit handen kunnen nemen en zo de werkdruk voor hen kunnen verlagen.’

Werkzoekenden die overwegen de overstap naar de kinderopvang te maken, kunnen voor scholings- en loopbaanadvies terecht bij het Leerwerkloket in Utrecht.

Meer informatie UWV - Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht