Direct naar content

Binnen de Belastingdienst zijn er volop kansen voor kandidaten met een arbeidsbeperking, onder meer voor mensen die vallen onder de Wet Banenafspraak. Een van de manieren waarop de Belastingdienst kandidaten werft is via Meet&Matches, online ontmoetingen georganiseerd met partners, waaronder WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. Dit instrument maakt deel uit van het programma ‘Maak het mogelijk’.

In april vond een Meet&Matches plaats waar medewerkers van de Belastingdienst, bedrijfsadviseurs van WSP Midden-Utrecht  en werkzoekenden elkaar ontmoetten. Van de dertig kandidaten kwamen er 23 tot een ‘match’ met een vacature. Zij gaan nu het verdere sollicitatieproces in. Daarnaast is de Belastingdienst weer een aantal ambassadeurs rijker die zich intern inzetten voor kandidaten die vallen onder de banenafspraak.

Een greep uit de reacties van de gesprekspartners:

‘Ik heb zes erg leuke gesprekken gehad en heb zojuist ook al mijn collega teamleiders geënthousiasmeerd over het deelnemen aan de dag.’

‘Leuke gesprekken! Na zo’n gesprek besef je des te meer waarom het nodig is dat deze medewerkers extra ondersteuning nodig hebben zodat ze zich uiteindelijk ook als onderdeel van de maatschappij kunnen voelen.’

Maak het mogelijk

Met het programma ‘Maak het mogelijk’ biedt de Belastingdienst werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking. Dit in het kader van de wet Banenafspraak. Hiermee wil het kabinet realiseren dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan vinden bij een ‘gewone’ werkgever.

In heel Nederland hebben werkgevers in 2019 samen 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. In 2026 moeten het bedrijfsleven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Dit is in 2013 afgesproken in het sociaal akkoord.

Meer informatie over: