Direct naar content

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht hebben de bestuurders van 14 gemeenten, het UWV, onderwijsvertegenwoordiging en werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt voor een vergaande samenwerking.

Om te beginnen richt de samenwerking zich het komend jaar op:

  • het stroomlijnen van onze werkgeversdienstverlening;
  • op grotere schaal regionaal matchen van werkzoekenden en werkgevers;
  • en op het bieden van extra omscholing en bijscholing voor specifieke groepen.

Met de versterking van onze samenwerking investeert de regio Midden-Utrecht in een krachtige regionale arbeidsmarkt waar iedereen de kans heeft om te werken of om zich te laten scholen.

De samenwerkingspartners
De samenwerkingspartners. Niet op de foto: vertegenwoordiging van De Unie