Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht daalde afgelopen maand opnieuw: UWV verstrekte er eind mei 7.625. Dat waren er 308 minder dan een maand geleden, een daling van 3,9%. Wie in Midden-Utrecht aan het werk wil als leerkracht of docent heeft grote kans van slagen. Het onderwijs is er met 45.000 werknemers sterk vertegenwoordigd. De sector heeft te maken met grote tekorten aan leraren in onder andere het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Het aantal leerkrachten en docenten dat hier vandaan komt en een WW-uitkering heeft is het afgelopen jaar gedaald naar een zeer klein aantal van 117 personen.

Niet alleen in Midden-Utrecht nam het aantal WW-uitkeringen maand op maand af. Ook landelijk was er een daling te zien in mei. Deze daling was met 5,8% wel sterker dan die in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Fors afnemend aantal werkzoekende leraren met een WW-uitkering

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht waren eind mei slechts 117 werkzoekende leraren met een WW-uitkering. De grootste groep bestond uit werkzoekende docenten voortgezet onderwijs (59 personen). Ten opzichte van een jaar geleden is dit aantal met 30% afgenomen. Het aantal werkzoekende docenten beroepsonderwijs is in dezelfde periode met 17% afgenomen en kwam eind mei uit op 25 personen. Het aantal werkzoekende leerkrachten basisonderwijs daalde met 42% het sterkst het afgelopen jaar. Er stonden eind mei nog 33 leraren basisonderwijs bij UWV geregistreerd.

Scholen Midden-Utrecht kampen met nijpende lerarentekorten

In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs is de arbeidsmarkt in de regio krap tot zeer krap. Dit wil zeggen dat er erg weinig werkzoekenden met een kortdurende WW-uitkering tot zes maanden beschikbaar zijn voor vacatures bij scholen. In 2016 waren er nog overschotten aan leerkrachten in het basisonderwijs. De situatie op de arbeidsmarkt is daarna veranderd en het werd voor scholen steeds moeilijker om leerkrachten aan te trekken. Vanaf 2019 is er sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ten aanzien van het basisonderwijs valt vooral op dat er grote regionale verschillen zijn. In de Randstad en naastgelegen regio’s is de arbeidsmarkt krap. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in Friesland, is de arbeidsmarkt nog ruim.

Midden-Utrecht behoort met een achtste plek tot de top 10 van regio’s in Nederland met de grootste tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs. Het voortgezet en beroepsonderwijs hebben te maken met tekorten aan docenten in vrijwel alle vakken. Er is in Midden-Utrecht vooral veel vraag naar leraren basis- en voorschools onderwijs, docenten taalkundige vakken vo/mbo en docenten exacte vakken vo/mbo. De verwachting is dat de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan. De prognose voor het beroepsonderwijs is moeilijker te geven omdat een groot deel van de instroom van leraren niet afkomstig is van de lerarenopleiding, maar uit het bedrijfsleven.

Meer informatie is te vinden in de landelijke UWV-publicatie Lerarentekorten houden aan