Direct naar content

Midden-Utrecht Werkt Door, het Regionaal Mobiliteitsteam in de regio Midden-Utrecht bestaat één jaar. Bijna 300 werkzoekenden in de arbeidsmarktregio zijn geholpen de volgende stap te zetten.

Met dit initiatief is een vruchtbare samenwerking ontwikkeld om mensen die hun werk of inkomen dreigen te verliezen te ondersteunen naar ander werk. Door de bundeling van expertises in het team worden mensen sneller geholpen en kan adequaat worden ingespeeld op veranderingen in de arbeidsmarkt. Veranderingen die niet alleen door corona, maar ook door onder meer vergrijzing en razendsnelle digitalisering plaatsvinden.

Volgende stap

Werkzoekenden en zzp’ers kunnen terecht bij een regionaal mobiliteitsteam (RMT) als zij door de coronacrisis werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. De adviseurs helpen door persoonlijke begeleiding te geven op het gebied van cv-optimalisatie, omscholing en hulp bij sollicitaties. Bijna 300 werkzoekenden zijn succesvol naar ander werk begeleid.

Werkgevers

Ook vinden werkgevers in de regio de weg naar Midden-Utrecht Werkt Door. Zij kloppen aan voor advies en begeleiding als het gaat om personeelsvraagstukken. Door matchevents te organiseren met werkgeversorganisaties in de regio zijn al talloze werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact gebracht. Ook zijn er werkgevers geholpen via het detacheringsprogamma Horeca naar Zorg.

Regionale partners

Midden-Utrecht Werkt Door is een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten, UWV, Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB) en onderwijs, het WerkgeversServicepunt en Leerwerkloket. Dit maakt dat dit netwerk actuele kennis heeft over de snel veranderende arbeidsmarkt. Het platform draait in ieder geval nog tot eind 2022 door.

Kijk op middenutrechtwerktdoor.nl voor meer informatie.