Direct naar content

Midden-Utrecht Werkt Door is live. Een nieuwe netwerkorganisatie in de regio Midden-Utrecht voor werknemers en werkgevers die verder willen. Samen zetten we de volgende stap naar werk.

Welke scholingsmogelijkheden voor werknemers zijn er? Is er financiële ondersteuning voor hen? Welke nieuwe subsidies zijn er voor werkgevers? Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt is er een nieuw platform opgericht: Midden-Utrecht Werkt Door. In dit regionale mobiliteitsteam wijzen we werknemers, zelfstandigen en werkgevers de routemogelijkheden naar werk in de regio.

Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. De regionale mobiliteitsteams kunnen werkzoekenden gericht aan het werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. Ook bieden zij advies en begeleiding aan werkgevers. Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten op 16 september het regionaal mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. 

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteitsteams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Midden-Utrecht werkt Door
Veel mensen hebben een onzekere periode achter de rug en voor sommigen is dat helaas nog niet afgelopen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen samenwerkt om waar dat nodig is mensen van werk-naar-werk te helpen, zodat er snel weer perspectief is.
Minister Wouter Koolmees