Direct naar content

De handel, het onderhoud en de verkoop van vervoersmiddelen is geen hele grote speler op de regionale arbeidsmarkt, maar ook in Midden-Utrecht kopen mensen auto’s en laten deze repareren. Net als bijna alle sectoren en beroepsgroepen, heeft ook de mobiliteitsbranche te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Trends als verduurzaming en nieuwe technologie veranderen de beroepen in de branche. Hiervoor is een goede opleiding en constante bijscholing nodig. Een groot deel van de werkenden in de branche bestaat uit jongeren. Hierdoor speelt vergrijzing een minder grote rol.

Aanhoudend tekort technisch personeel in mobiliteitsbranche

De mobiliteitsbranche gaat over handel en reparatie van auto’s en voertuigen. In de branche werken landelijk ongeveer 119.000 mensen in technische beroepen als automonteurs, schadeherstellers en autospuiters. Maar ook commerciële beroepen (zoals verkopers, inkopers en vertegenwoordigers) en economisch-administratieve beroepen (zoals financieel medewerkers, logistiek medewerkers en voorraadbeheerders) zijn vertegenwoordigd in deze branche.

Het tekort aan technisch personeel voor de mobiliteitsbranche blijkt onder meer uit de terugloop van het aantal WW-gerechtigden dat eind 2023 ingeschreven stond in vergelijking met medio 2020 (toen het aantal WW-gerechtigden in coronatijd voor een technisch- of verkoopberoep dat in de branche zou passen een piek bereikte). Het aantal ingeschreven WW-gerechtigden met als inschrijvingsberoep één van de in de branche gezochte beroepen is in de afgelopen tweeëneenhalf jaar tijd afgenomen met 75%.

Aantal openstaande vacatures in de branche neemt toe

Dat de nood hoog is, blijkt uit het aantal openstaande vacatures voor bovengenoemde beroepen. In Midden-Utrecht stonden in het vierde kwartaal van 2023 in totaal zo’n 300 vacatures open. Hiervan waren er zo’n 250 voor technische beroepen en 50 voor verkoopberoepen. Deze stijging is al een aantal jaren aan de gang en zorgt ervoor dat de spanning in de branche onverminderd hoog blijft, zoals te zien is in de grafiek (op jaarbasis) hieronder:

Mari de Jong (2) (1)

Verduurzaming en nieuwe technologieën

De afgelopen jaren is het aantal elektrische auto’s sterk toegenomen. Het toekomstige verbod op de verkoop van auto’s die CO2 uitstoten zorgt ervoor dat de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s sterk zal afnemen. Hiervoor is wel vereist dat het aantal laadpalen meegroeit en de inrichting van de werkplaats ingericht is op zowel elektrische auto’s als auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Omdat data steeds belangrijker wordt (denk aan bijvoorbeeld een diagnosesysteem in de auto), verandert ook het beroep van automonteur de komende jaren sterk. Zo zal meer specialistische ICT kennis vereist zijn, maar ook kennis van het vervangen van (elektrische) onderdelen en het anders inrichten van de werkplaats.

Mbo-studenten én overstappers kunnen het verschil maken

In de mobiliteitsbranche werken relatief veel jongeren. Landelijk is 23% van het personeelsbestand jonger dan 25 jaar. Een groot deel van de jongeren is MBO niveau 2, 3 of 4 opgeleid. Het aantal hbo’ers en wo’ers is ten opzichte van andere sectoren zeer laag. Het gaat dan om managers en ondersteunende staffuncties (zoals bijvoorbeeld inkopers en boekhouders). Hoewel er weinig hbo’ers als automonteur werken, is op dit niveau de opleiding automotive te volgen. Deze richt zich op het veilig en duurzaam door ontwikkelen van een voertuig en het inspelen op (internationale) mobiliteitsontwikkelingen.

Kansen voor werkzoekenden

Er zijn kansen voor werkzoekenden in de vorm van een omscholingstraject naar de schadeherstelbranche. Zo vond er op 15 februari de kick-off plaats van de pilot omscholingstraject naar de schadeherstelbranche. Binnen deze pilot kan iedereen die affiniteit heeft met techniek zich laten omscholen tot Basis Autoschadehersteller. De focus ligt hier in eerste instantie op zij-instromers. De pilot is een samenwerking tussen Innovam (opleider), ABS autoherstel (werkgever en begeleider op stageplek), Schadenet (werkgever en begeleider op stageplek), Deinco (detacheerder), OOC en UWV. De pilot vindt plaats in 12 regio’s, waaronder Utrecht. Afgelopen week zijn er 11 kandidaten gestart met het leerwerktraject tot autoschadehersteller.

De publicatie Mobiliteitsbranche in beeld geeft op landelijk niveau meer informatie over de mobiliteitsbranche.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/