Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is opnieuw gedaald. In augutus kwam het aantal uitkeringen dat UWV er verstrekte uit op 7.203, dat waren er 204 minder dan de maand daarvoor. Een nieuw laagterecord. Personeelstekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Vandaag publiceert UWV een online artikel over specifiek de klantcontact arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat ook daar werkgevers handen tekort komen. De vraag naar medewerkers in klantcontactwerk is het afgelopen jaar aanzienlijk opgelopen.

Nieuw laagterecord aantal WW-uitkeringen

De maand op maand afname in Midden-Utrecht met 204 WW-uitkeringen naar 7.203 is een procentuele daling van 2,8%. Deze daling is iets minder sterk dan gemiddeld in Nederland: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen in augustus met 3,1%. Wel is in Midden-Utrecht sprake van een nieuw laagterecord. In bijna alle sectoren in onze regio nam het aantal WW-uitkeringen af, met uitzondering van hele lichte stijgingen in de chemische en overige industrie en het onderwijs. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking bleef de afgelopen maand in onze regio gelijk op 1,5%. Het landelijke percentage bleef ook gelijk (op 1,6%).

Knelpunten in klantcontactwerk zorgen voor langere wachttijden

Personeelstekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Ook in het klantcontactwerk is er een sterk gegroeide vraag naar medewerkers, zo blijkt uit het UWV-artikel Knelpunten op de klantcontact arbeidsmarkt, dat vandaag verschijnt op werk.nl. Mensen kopen meer online bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. Face-to-face contact verschuift daardoor naar telefonisch of digitaal contact. Gevolg: de behoefte aan klantcontactmedewerkers neemt in vrijwel alle sectoren toe.

Medio 2022 merken consumenten steeds vaker dat wachttijden bij klantcontactcenters oplopen. De toegenomen drukte heeft te maken met zowel een groeiend aantal klantvragen als met langere en meer complexe vragen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld extra vragen in verband met de dure energiecontracten of leveringsproblemen van producten. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Voor veel werkgevers is het moeilijk personeel te vinden, ook voor klantcontactcenters.

Met name vraag naar medewerkers klantenservice in Midden-Utrecht

In Midden-Utrecht is het aantal vacatures voor medewerker klantcontact in een jaar tijd fors toegenomen (+37%). Met name medewerkers klantenservice worden gezocht (460 in het tweede kwartaal van 2022). Het aantal mensen met een WW-uitkering dat juist op zoek is naar een baan als klantcontactmedewerker steeg begin 2021 maar ligt inmiddels op het niveau van voor de corona-uitbraak. De dalende trend lijkt zich op dit niveau te stabiliseren.

Oplossingen voor werkgevers

Om de personeelstekorten en de langere wachttijden bij de klantcontactcenters aan te pakken, zijn verschillende strategieën denkbaar. Werkgevers kunnen nieuw talent proberen te werven uit aanpalende sectoren als detailhandel en hospitality. Daarnaast kan het anders organiseren van werk, door techniek op een goede manier in te zetten, voor meer efficiëntie zorgen. Een goede website kan bijvoorbeeld veel klantvragen afvangen. Tot slot is het behoud van personeel belangrijk. Het imago van het beroep en van een werkgever maar ook de arbeidsvoorwaarden spelen hierbij een rol.

Diversiteit aan functies

Ook het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht wordt vaak benaderd door werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers klantcontact, vertelt senior adviseur werkgeversdiensten Marian Hartog. In het WSP werken UWV en gemeenten samen voor werkgevers. Het gaat vaak om functies bij zowel klantcontactcentra voor de zakelijke markt als voor de overheid. En die functies zijn heel divers. ‘Veel mensen denken bij klantcontactwerk aan telefonische verkoop. Maar denk ook aan (inbound) klantenservice medewerkers van grote bedrijven, zorgverzekeraars, energiebedrijven, et cetera.’

Afhankelijk van het type functie varieert het gevraagde opleidingsniveau van mbo 3 tot en met hbo. In een aantal gevallen krijgen nieuwe medewerkers bij de start ook één of meerdere trainingen. ‘Dat kan een inhoudelijke training zijn, bijvoorbeeld WFT voor een bank of verzekeraar, maar ook een hele praktische training om het systeem waarmee ze werken te leren kennen.’ Die diversiteit in functies en niveaus wordt ook benadrukt in de gesprekken met kandidaten.

Voor wie?

Er is geen specifieke vakopleiding vereist voor klantcontactfuncties, het gaat meer om de juiste skills. ‘Dit zijn daarom ook beroepen die heel geschikt zijn voor “overstappers” uit aanpalende sectoren waarin een dienstverlenende instelling eveneens belangrijk is. En je moet het leuk vinden om mensen te woord te staan. Mensen uit de horeca en de detailhandel hebben die skills vaak in huis, en mensen in administratieve beroepen waarvan klantcontact deel uitmaakt.’ Aan werkgevers geven Marian en haar collega’s dan ook regelmatig het advies om breder te zoeken, op basis van deze skills, in plaats van alleen naar mensen die ervaring hebben in klantcontactfuncties. ‘Dat loont!’