Direct naar content
Skillful worker stand together showing teamwork in the factory .

Subsidie voor vaktaal en cultuur

Statushouders hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Voor een snelle en zachte landing in uw organisatie stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per september 2024 een subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om statushouders te ondersteunen met vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in uw organisatie. Hoe sneller uw nieuwe medewerker is ingewerkt, hoe beter voor uw bedrijf.

U kunt als werkgever per kalenderjaar subsidie aanvragen voor maximaal vier statushouders. Voor de eerste statushouder ontvangt u na goedkeuring € 8.000 subsidie, voor de tweede € 6.000 en voor de derde en vierde € 5.000. Per statushouder kunt u één keer subsidie aanvragen.

Wilt u een statushouder in dienst nemen?

Wij zetten de voorwaarden voor u op een rij:

 • De statushouder is inburgeringsplichtig of is dat geweest op grond van de Wet inburgering of op grond van de Wet inburgering 2021.
 • De kosten ter ondersteuning van vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in uw organisatie worden niet met een andere regeling gefinancierd.
 • De aanvraag wordt binnen het aanvraagtijdvak ingediend. Het eerste tijdvak is van 2 september 09:00 uur tot en met 30 september 23:59.
 • De aanvraag is in overeenstemming met de de-minimisverordering.
 • De subsidie wordt ingezet voor individuele begeleiding op de werkvloer.
 • U biedt de statushouder een arbeidsovereenkomst aan voor minimaal 20 uur per week en voor de duur van tenminste één jaar. Met 20 uur werk per week kan de statushouder inburgeren binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar.

Zo werkt het

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • U dient de volgende bijlagen bij te voegen:
  • Een Activiteitenplan waarin u de taalafspraken en begeleidingsafspraken beschrijft. Dit is een vast format die u kunt downloaden tijdens de aanvraag.
  • Een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de statushouder een jaarcontract heeft voor tenminste 20 uur per week.
  • Het Burgerservicenummer van de betreffende statushouder.
  • Een verklaring van de de de-minimisverordering.
  • Uw KvK-nummer.
 • Vervolgens maakt u een account aan in het subsidieportaal. Binnenkort komt er een handleiding beschikbaar.
 • Als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, kunt u uw aanvraag en bijlagen indienen. Zodra de link beschikbaar is, voegen we die toe. U hoort binnen 13 weken of de subsidie is toegekend.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Hoewel we het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk proberen te maken, kunnen er altijd vragen overblijven. Daarom organiseert SZW in aanloop naar september drie voorlichtingswebinars voor werkgevers, op donderdag 25 juli, donderdag 8 augustus en donderdag 22 augustus. Tijdens die webinars worden de subsidieregeling en de aanvraagprocedure verder uitgelegd. U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via het aanmeldformulier op uitvoeringbeleidszw.nl. De bijeenkomsten zijn gratis.