Direct naar content
03.03.2022

Wendbaar zijn vergroot de kans op werk
In januari daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht verder naar 8.694 uitkeringen. Een afname van 0,3%. Vergeleken met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen beduidend lager met een afname van 31,9%. Als gevolg van de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt hebben veel werkgevers meer moeite om hun vacatures in te vullen. Onderzoek van UWV laat verder zien dat werkgevers niet alleen anders werven en vacatures langer open laten staan, maar dat zij ook vaker scholing inzetten om ze ingevuld te krijgen. Training en scholing maken mensen wendbaar en dat vergroot hun kans op werk.

WW-uitkeringen namen in januari verder af
In Midden-Utrecht telde UWV in januari 8.694 WW-uitkeringen. Daarmee nam het aantal WW-uitkeringen de vo-rige maand met 0,3% verder af. De daling was het nettoresultaat van een stijging van het aantal WW-uitkerin-gen als gevolg van seizoensinvloeden in deze periode en een daling van het aantal WW-uitkeringen door de ver-soepeling van de coronamaatregelen. De daling wijkt af van het landelijke beeld: landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in januari met 0,6%. Vooral in de sectoren schoonmaak, bank- en verzekeringswezen, onderwijs en in de sector detailhandel daalde in Midden-Utrecht het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk. In de sec-toren landbouw, overheid en cultuur nam het aantal WW-uitkeringen het sterkst toe.

Werkgevers in Midden-Utrecht hebben steeds meer moeite met het vinden van personeel. Tegelijkertijd wordt het aantal direct inzetbare werkzoekende WW’ers in de regio kleiner. Het aantal werkzoekenden met recente werkervaring (met een WW-uitkering tot zes maanden) is in vergelijking met januari 2020 in de regio met 29% afgenomen tot 4.687. In totaal verstrekte UWV eind januari 2022 38% minder WW-uitkeringen dan twee jaar geleden. Daarbij komt nog dat ongeveer 40% van de werkzoekenden met een WW-uitkering al deels aan het werk is.

Bijna de helft werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures zet scholing in
Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit het landelijk onderzoek in opdracht van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders wer-ven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers. Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om hen geschikt voor een functie te maken. Daarnaast verandert een kwart de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren.

Investeren in scholing voor een wendbaarheid op de arbeidsmarkt en duurzaam werk
Scholing kan voor werkzoekenden een middel zijn om weer actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Jezelf blij-ven ontwikkelen maakt het gemakkelijker mee te groeien met de veranderingen op de arbeidsmarkt en kansen op werk te benutten. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor werkzoekenden maar ook voor werkenden die hun kansen willen vergroten zijn er bijvoorbeeld mbo-certificaten en praktijkverklaringen waarmee zij hun kennis en vaardigheden kunnen aantonen.