Direct naar content

Meer ICT’ers beschikbaar in krappe Midden-Utrechtse arbeidsmarkt

Het aantal mensen met een achtergrond in de ICT dat in de afgelopen twaalf maanden een beroep
deed op een WW-uitkering, steeg met bijna 40%. Hoewel er meer mensen beschikbaar zijn voor werk,
blijft de regionale ICT-sector krap. Werkgevers slagen er niet in om de openstaande vacatures
vervuld te krijgen. UWV ziet zelfs een daling van het aantal vacatures, zowel in de regio als op landelijk
niveau.

Aantal WW’ers met een ICT-beroep neemt toe

In januari 2024 ontvingen 265 mensen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht met een ICT beroep een
WW-uitkering. Dat waren er in januari 2023 nog 193. Dit is een stijging met 37%. De procentuele stijging van het
totaal aantal mensen met een WW-uitkering kwam in het afgelopen jaar uit op 4,6%. Het aantal ICT’ers dat een
beroep deed op een WW-uitkering steeg dus fors sneller. Van de 265 hiervoor genoemde werkzoekende ICT’ers
hebben de meeste een achtergrond als softwareontwikkelaar, adviseur, consultant en informatiemanager ICT of
ICT-servicedeskmedewerker. Voor deze werkzoekende ICT’ers waren er in de periode november 2023 tot en met
januari 2024 per maand in de regio gemiddeld 1.427 openstaande ICT vacatures op werk.nl beschikbaar.
Werkgevers uit de regio Midden-Utrecht zochten het vaakst naar softwareontwikkelaars, programmeurs &
developers ICT en adviseurs, consultants en informatiemanagers ICT. Lees meer over de ontwikkelingen binnen
de ICT-sector in de UWV publicatie van januari 2024 ‘Meer ICT’ers in de WW, ondanks krappe arbeidsmarkt’.

Totaal openstaande ICT-vacatures daalt

Het totaal aantal openstaande vacatures in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is tussen het derde kwartaal van
2022 en het derde kwartaal van 2023 heel licht toegenomen, van 34.150 naar 34.200 openstaande vacatures. In
de ICT-sector was er juist een daling te zien van 8% (van 3850 naar 3550) van het totaal aantal openstaande
vacatures. De belangrijkste verklaring hiervoor blijkt te zijn dat de Nederlandse economie krimpt. Het aantal
faillissementen van bedrijven met veel ICT’ers stijgt sneller dan gemiddeld. Dit heeft gevolgen voor mensen die
werken in de ICT-sector, maar ook voor ICT’ers in bijvoorbeeld de sector zakelijke dienstverlening. Daarnaast is er
in 2023 veel minder geïnvesteerd in techbedrijven dan in 2022. Hierdoor zijn veel bedrijven terughoudender met
het aannemen van mensen.

Nieuwsflits

Krapte op de arbeidsmarkt in de ICT-sector: helft ontstane vacatures moeilijk vervulbaar

UWV heeft eind 2023 een landelijk onderzoek onder ruim 4.000 werkgevers uitgevoerd, waarbij ook werkgevers
in de sector ICT zijn bevraagd. Werkgevers in de sector ICT gaven aan dat ruim de helft van de ontstane
vacatures in hun sector moeilijk vervulbaar was. Voor 2024 verwacht 68% van de werkgevers dat de situatie bij
het vervullen van hun vacatures gelijk blijft en 15% van hen verwacht dat vacatures vervullen moeilijker wordt.
De meest voorkomende redenen waarom ICT-werkgevers vacatures moeilijk vervulbaar vonden in 2023 zijn ‘te
weinig reacties’ en ‘in onvoldoende mate aanwezig zijn van benodigde vaardigheden’. Dit geven respectievelijk
82% en 78% van de werkgevers aan. Ook noemden 67% van de werkgevers ‘onvoldoende vakkennis’ en 57%
van de werkgevers ‘ontbreken werkervaring’ vaak als reden dat ICT-vacatures moeilijk vervulbaar waren.

Meer ICT’ers nodig door digitalisering

Digitalisering is één van de oplossingen voor de algemene krapte op de arbeidsmarkt, omdat het tekort aan
personeel afneemt als werkgevers minder werknemers nodig hebben voor hun productie en dienstverlening.
Daarom neemt het belang van ICT’ers alleen maar toe in de toekomst. Het interesseren van studie- en
Nieuwsflits arbeidsmarkt Midden-Utrecht 2
beroepenkiezers voor ICT-beroepen is dan ook essentieel om de krapte en de uitdagingen op de arbeidsmarkt in
de toekomst te kunnen aanpakken.