Direct naar content

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek (ook wel Omscholingsregeling genoemd).

Doel

Het doel van de Omscholingsregeling is om alle werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject voor een beroep in de techniek of ICT aan (nieuwe) medewerkers. Hierbij is het mogelijk dat (nieuwe) medewerkers uit een andere beroepsgroep, opgeleid worden voor een beroep in de techniek of ICT.

Dit soort omscholing is belangrijk, omdat er een groot tekort is aan goede medewerkers in de techniek en ICT. Het is van belang dit grote tekort op te lossen, omdat deze medewerkers een belangrijke rol spelen bij maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Voor de medewerkers zelf betekent omscholing tot een beroep in de techniek of ICT een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Vast bedrag per medewerker

Werkgevers kunnen een eenmalig vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 2.666 omscholingstrajecten.

Voorwaarden en aanvragen (externe site)