Direct naar content

Onbenut arbeidspotentieel in Midden Utrecht: 10% van de 15 tot 75 jarigen

Midden-Utrecht telde in 2021 651.000 personen van 15 tot 75 jaar. Hiervan behoorde 66.000 tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit onbenutte
arbeidspotentieel bestaat uit onder benutte deeltijders, werklozen en semi werklozen. Ze vormden in 2021 in de regio samen een aandeel van
10% in het totaal van de 15 tot 75 jarigen.

1

Bijna een derde van het onbenut arbeidspotentieel werkloos

Het onbenut arbeidspotentieel in Midden Utrecht bestond in 2021 voor 44% uit deeltijdwerkers, bijna een derde uit werklozen (30%) en uit een kleinere groep semi werklozen (26%).Tot deze groep behoren bijvoorbeeld personen die vanwege ziekte, arbeids ongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn.

2

Regionaal en landelijk aandeel onbenut arbeidspotentieel gelijk

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht behoorde 10 % in de groep van 15 tot 75 jarigen tot het onbenutte arbeidspotentieel. Dit gold ook voor geheel Nederland. Het aandeel niet beroepsbevolking was met 21% in de regio Midden Utrecht lager en het aandeel werkenden dat niet meer uren wil werken of niet beschikbaar hoger (69%) dan landelijk.

3

Kleinste aandeel onbenut arbeidspotentieel van G4-regio’s

Van de arbeidsmarktregio’s met een 4G-gemeente had Midden-Utrecht het kleinste aandeel onbenut arbeidspotentieel. Groot Amsterdam had met 13% het grootste aandeel. Rijnmond en Haaglanden hadden een aandeel wat hier tussenin ligt. Het relatief hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Midden-Utrecht heeft invloed op het aandeel onbenut arbeidspotentieel. In het algemeen geldt dat de arbeidsdeelname groter is naarmate het behaalde onderwijsniveau hoger is.

4

Grootste aandeel: de groep deeltijders die meer willen werken (44%)

Midden-Utrecht kende van de regio’s met een G4-gemeente het grootste aandeel onbenutte deeltijders (44%). De aandelen werklozen (30%) en semi-werklozen (26%) waren veel kleiner dan in de andere regio’s in de afbeelding. Het zijn vooral vrouwen die relatief vaak in deeltijd werken, vooral in winkels, de zorgsector en het middelbaar onderwijs.

5

Helft onbenut arbeidspotentieel woont in gemeente Utrecht

Binnen de regio Midden-Utrecht was het onbenut arbeidspotentieel in 2021 met 11,5 % van de 15- tot 75-jarigen naar verhouding het grootst in de gemeente Utrecht, gevolgd door gemeente Zeist met 9,9% en gemeente Nieuwegein met 9,4%. Gemeente Oudewater had met 7,9% het kleinste onbenut arbeidspotentieel. In gemeente Utrecht behoorde 50% van de 15 tot 75-jarigen (32.400 personen) tot het onbenutte arbeidspotentieel. In gemeente Oudewater was dit aantal 600 personen.

6

Lees meer over het onbenutte arbeidspotentieel in de publicatie ‘Samenstelling onbenut arbeidspotentieel’. In dit
rapport hebben UWV en CBS gezamenlijk het onbenut arbeidspotentieel vanuit verschillende invalshoeken in kaart
gebracht.