Direct naar content

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in 2022 verder herstelt na de coronacrisis. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid. Hierdoor neemt naar verwachting de banengroei in 2023 af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 – 2023.

‘Nederland is opvallend snel hersteld van de coronacrisis. Echter door de Russische inval in de Oekraïne is de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid opnieuw erg onzeker geworden,’ zegt Bert van de Geijn, arbeidsmarkadviseur UWV. ‘We maakten ons al zorgen over de oplopende inflatie en de groeiende personeels- en materiaaltekorten. De oorlog in de Oekraïne en de sancties tegen Rusland leiden nu tot een nog hogere inflatie en nog hogere materiaaltekorten. Bovendien tast het ook het vertrouwen van producenten en consumenten aan, waardoor de kans bestaat dat zij minder gaan uitgeven. Door deze ontwikkelingen is elke prognose nu met veel onzekerheid omgeven.’

Vooruitzichten korte termijn goed

Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht herstelt verder, nadat deze in 2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers door met 12.500 (2,4%) en komt volgens prognose uit op 542.800. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Vanaf 2023 komen we in een periode van onzekerheid terecht. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

Banengroei in meeste sectoren

Volgens de prognoses neemt tussen 2021 en 2023 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht groeit vooral het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche, horeca en specialistische zakelijke diensten. De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Ditzelfde geldt voor de horeca, alleen is de verwachting niet dat het aantal banen in deze sector eind 2023 weer op het niveau zal zijn van voor de coronacrisis. Door een toenemende productie bij economische groei zal ook het aantal banen in de specialistische zakelijke diensten de komende tijd groeien. Deze sector bestaat onder andere uit organisatieadviesbureaus, consultants, accountants en juridisch dienstverleners.

Krimp in industrie, overige diensten en detailhandel

Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In sectoren als industrie, overige diensten en detailhandel neemt het aantal banen van werknemers af in de jaren 2022 en 2023. Verdergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de groeiende productie. Vooral in de detailhandel blijft de werkgelegenheid achter bij de productie die steeds meer via online verkopen wordt gerealiseerd. Ook zien we de eerste effecten van de onzekerheid over de economie. Zo is de industrie conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en zijn er grondstoffentekorten. Als gevolg hiervan zal de werkgelegenheid in de industrie ook afnemen de komende periode. Onder overige diensten vallen onder meer de sector cultuur, sport en recreatie en huishoudelijke diensten. De cultuursector was een van de hardst getroffen sectoren in de coronaperiode. In 2021 en verder zien we in Midden-Utrecht nog steeds een daling in productie en aantal banen. Het aantal gewerkte uren stijgt wel licht. Het zal lang duren voordat deze sector weer op het niveau is van voor de crisis, zowel qua productie als qua werkgelegenheid.

Prognose ontwikkeling werknemersbanen 2021 – 2023 naar sector (in procenten) Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht
Prognose ontwikkeling werknemersbanen 2021 – 2023 naar sector (in procenten) Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Groei werkgelegenheid vooral buiten de Randstad

In heel Nederland groeit in 2022 en 2023 het aantal banen – van werknemers en zelfstandigen samen – met 2,7% tot 11,2 miljoen, waarvan 8,8 miljoen werknemersbanen en 2,4 miljoen banen van zelfstandigen. De banengroei van werknemers doet zich naar verwachting voor in alle regio’s in Nederland. Opvallend is dat de grootste groei buiten de Randstad zit. De drie regio’s met de grootste groei van het aantal werknemersbanen zijn Flevoland (3,7%), Midden-Brabant (3,5%) en Zuidoost-Brabant (3,2%). De laagste groei zit in Midden-Limburg (1,1%), Zuid-Kennemerland en IJmond (0,9%) en Zuid-Limburg (0,7%).

Onzekerheid in prognoses

Prognoses over de arbeidsmarkt zijn altijd onderhevig aan economische ontwikkelingen en onzekerheden. De UWV-arbeidsmarktprognose 2022 – 2023 laat nog wel een positief beeld zien voor de arbeidsmarkt, maar de oorlog in Oekraïne werpt wel een schaduw over de prognose waardoor deze extra onzeker is.

Geen einde aan de krapte

UWV verwacht dat landelijk het aantal vacatures in 2022 nog toeneemt. In 2023 zorgt de afname van de economische groei naar verwachting voor minder vacatures. De krapte wordt hierdoor iets minder, maar blijft onverminderd aanwezig in de meeste beroepsgroepen. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is veelal een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan.