Direct naar content

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht ontvingen in maart 2023 meer mensen een WW-uitkering dan in februari 2023. De stijging was met 3,2% (221 personen) sterker dan in februari. Het totaal aantal WW-uitkeringen kwam eind maart uit op 7.169. Uit onderzoek van UWV blijkt het arbeidsmarktperspectief voor vijf relatief minder kansrijk geachte administratieve beroepen in Midden-Utrecht nu nog goed, maar dreigt dit in de regio op termijn te verslechteren. Met name de krapte aan ondersteunende secretarieel medewerkers en receptionisten – tot maximaal mbo-1 niveau – zal afnemen.

Beeld WW

De absolute toename van het aantal WW-uitkeringen in maart kwam in Midden-Utrecht vooral vanuit de overige commerciële dienstverlening (+86), zorg & welzijn (+32) en uitzendbedrijven (+22). In de detailhandel (-12) en de schoonmaak (-5) nam het aantal WW-uitkeringen in maart het meest af.
Een vergelijking met het landelijke beeld leert dat de toename in Midden-Utrecht iets groter was: 3,2% in Midden-Utrecht tegenover 2,8% landelijk.
Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 1.052 (-12,8%).

Kansen op werk niet voor alle administratieve beroepen even goed

In Midden-Utrecht stonden eind maart 1.000 WW’ers met een administratief beroep ingeschreven. Ongeveer een derde van deze WW’ers behoort tot de groep van de minst kansrijke administratieve beroepen. Het gaat dan vooral om ondersteunende secretarieel medewerkers (181 personen), receptionisten (114 personen), medewerkers data-invoer (15 personen), administratief medewerkers verzekeringen (11 personen) en archiefmedewerkers (9 personen). Deze beroepen stromen vanuit de WW minder vaak uit naar werk dan WW’ers met andere administratieve beroepen. Ruim 30% van deze werkzoekenden heeft maximaal mbo-1 niveau.
Het aantal vacatures voor de vijf minder kansrijke administratieve beroepen in Midden-Utrecht is in 2022 gegroeid naar bijna 700 vacatures eind 3e kwartaal en vervolgens in het 4e kwartaal gedaald naar 660 vacatures.

Oriënteren op overstapberoep

Een stabilisatie van het aanbod en de daling van het aantal vacatures van deze minder kansrijke administratieve beroepen zorgden ervoor dat het tekort in Midden-Utrecht in het vierde kwartaal niet verder opliep. Op termijn mag worden verwacht dat deze vijf administratieve beroepen veel minder kansrijk zullen worden, als gevolg van minder economische groei, digitalisering en automatisering van het werk. Om duurzaam aan de slag te blijven is het voor deze werkzoekenden wellicht een oplossing om zich vroegtijdig te oriënteren op de overstap naar een andere beroep. Medewerker klantcontact is een voorbeeld van een overstapberoep waarbij hun werkervaring van pas zou kunnen komen.

UWV publiceerde onlangs een rapport over de arbeidsmarkt voor deze vijf minder kansrijke administratieve beroepen. Dat is hier te lezen.