Direct naar content

Het uitbreken van de coronapandemie in Nederland in het voorjaar van 2020 en de daaropvolgende overheidsmaatregelen, hebben grote invloed op de economie en de arbeidsmarkt. De economie kromp in het begin fors, maar herstelde zich in de loop van 2020. In het 2e kwartaal van 2021 was de economie weer op of zelfs boven het niveau van voor de coronacrisis.

Op de arbeidsmarkt waren de effecten uiteindelijk niet zo groot:

  • de werkgelegenheid daalde maar weinig
  • de werkloosheid steeg niet (fors)
  • het aantal uitkeringen bleef laag

Tussen bedrijven, beroepen en sectoren zijn wel grote verschillen in de mate waarin zij getroffen zijn. Steunmaatregelen hebben tijdens de coronacrisis voor een overbrugging van de werkgelegenheid gezorgd.

Arbeidsmarkt in Midden-Utrecht herstelt

Door de veerkracht van de Nederlandse economie en de 1e versoepelingen van de coronamaatregelen, trok de economie vanaf het 2e kwartaal van 2021 aan. Maar er blijven ook onzekerheden. De economische groei werkt door op de arbeidsmarkt van Midden-Utrecht. Dit is terug te zien in:

  • Het aantal openstaande vacatures. Met ongeveer 25.100 openstaande vacatures eind 2e kwartaal 2021 is het aantal weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.
  • Het aantal werknemersbanen. De verwachting is dat in de periode 2020-2022 het aantal werknemersbanen in de regio met 3.000 toeneemt. Dit is een groei van 0,6%. Bij de uitzendbureaus en in de horeca kwamen er de meeste banen bij, terwijl bijvoorbeeld in de cultuur, sport & overige diensten en financiële diensten nog banen verdwenen.

Nog steeds een groot aantal beschikbare arbeidskrachten

Het aantal beschikbare mensen in de regio, voor zover geregistreerd, blijft groot en bevat personen met verschillende uitkeringen en achtergrond.

Geregistreerde werkzoekenden bij UWV
Geregistreerde werkzoekenden bij UWV

Weer krapte op de arbeidsmarkt en op hoger niveau dan voor coronacrisis

Begin 2020, voor de coronacrisis uitbrak was de arbeidsmarkt in Midden-Utrecht krap: aan de ene kant stonden er veel vacatures open en aan de andere kant was weinig geschikt personeel beschikbaar. Door de coronacrisis werd de arbeidsmarkt wel ruimer, maar de arbeidsmarktspanning bleef in de rest van 2020 getypeerd worden als ‘krap’: nog steeds was de vraag groter dan het aanbod van arbeidskrachten.

De toename van het aantal openstaande vacatures zorgde ervoor dat in het 1e kwartaal van 2021de arbeidsmarkt weer krapper werd en dat in het 2e kwartaal de arbeidsmarkt zelfs als zeer krap kon worden getypeerd. Er zijn wel verschillen tussen de beroepsklassen. Voor creatieve & taalkundige beroepen is de arbeidsmarkt gemiddeld. Beroepsklassen met een zeer krappe arbeidsmarkt zijn onder andere:

  • ICT-beroepen
  • technische beroepen
  • transport & logistieke beroepen
  • beroepen in het openbaar bestuur
  • economische & administratieve beroepen

Door de vergrijzing in Midden-Utrecht wordt verwacht dat krapte de komende jaren een structureel probleem blijft. Sectorspecifieke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, kunnen leiden tot een verdere toename van krapte.

Veel kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt van Midden-Utrecht

Voor werkgevers betekent die krapte dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Daar staat tegenover dat de krapte kansen biedt voor werkzoekenden.

De publicatie ‘Regionale kansrijke beroepen‘ geeft een overzicht van de kansrijke beroepen voor Midden-Utrecht.

Om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten, ligt er een rol voor werkzoekenden én werkgevers. Werkzoekenden moeten een goed beeld hebben van waar ze goed in zijn en bereid zijn verder te leren. Daarnaast kunnen ze breder zoeken dan alleen naar werk dat ze eerder hebben gedaan. Zeker wanneer er binnen dat beroep minder werk beschikbaar is. Werkgevers moeten kritisch kijken welke vaardigheden essentieel zijn voor een functie en welke aan te leren zijn, eventueel met scholing. Dit biedt de mogelijkheid om op een andere manier naar geschikt personeel te zoeken. Voor veel functies zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren namelijk niet minder worden. Meer weten over Regio in Beeld? Lees dan ook het rapport ‘Regio in Beeld Midden-Utrecht’. Ga voor actuele cijfers en grafieken ook naar: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/midden-utrecht