Direct naar content

De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is gestart met een regionaal mobiliteitsteam. Het mobiliteitsteam helpt werkgevers die door de coronacrisis getroffen zijn, en werknemers en zelfstandig ondernemers die door de crisis hun werk verliezen en een overstap willen maken naar ander werk. Er is speciale aandacht voor jongeren en voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om aan werk te komen.

Linda Voortman, wethouder arbeidsmarktregio Utrecht: “Ondanks de steunmaatregelen, zien we de werkloosheid stijgen. Tegelijkertijd zien we sectoren waar nog steeds een tekort is aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, techniek en bouw. Met een regionaal mobiliteitsteam willen we zoveel mogelijk mensen aan werk helpen.”

Vliegwiel voor versterken van de samenwerking

Het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Utrecht is een samenwerking tussen gemeenten, UWV, Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de sociale partners en onderwijsinstellingen in de regio. Voor de start van het regionale mobiliteitsteam heeft de regio € 480.000 startbudget voor de komende twee jaar. Daarbovenop komt binnenkort vanuit het ministerie van SZW extra budget beschikbaar.

Landelijke dekking mobiliteitsteams

De regio Midden-Utrecht is een van de drie regio’s in het land waar de mobiliteitsteams van start gaan. De andere twee regio’s zijn de regio Groot Amsterdam en Midden-Brabant. Na de drie startende regio’s wordt de aanpak werkenderwijs verder uitgebreid. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk.

Wilt u weten wat het mobiliteitsteam voor u kan doen?

  • Werkgevers kunnen contact opnemen via team@mobiliteit-utrecht.nl, 06 – 53 78 57 09, of via hun vaste contactpersoon van het WSP Midden Utrecht
  • Werkzoekenden kunnen contact opnemen met het UWV, klantencontact, telefoonnummer 088 – 898 92 94
  • Zelfstandig ondernemers kunnen contact zoeken met hun gemeente

(foto: wethouder Linda Voortman)

csm_2018-06-Linda-Voortman_4e95232170