Direct naar content

Een socialreturn-partner van gemeente Utrecht heeft honderd nieuwe laptops gedoneerd aan stichting Leergeld Utrecht, zodat kinderen uit gezinnen met een kleine beurs volwaardig mee kunnen doen aan het onderwijs. Een laptop thuis is immers tegenwoordig een must voor iedere leerling. Op 1 juni (landelijke stichting Leergelddag) reikte wethouder Linda Voortman deze laptops uit aan een groep leerlingen.

Het belang van goedwerkende laptops op school en thuis is in coronatijd tijd sterk toegenomen. Gemeente Utrecht vind het belangrijk dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen ook thuis een laptop hebben. De samenwerking met stichting Leergeld Utrecht  draagt hieraan bij. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van het creatief invullen van social return door een opdrachtnemer  van de gemeente Utrecht. Bij social return vraagt de gemeente aan opdrachtnemers van gemeentelijke contracten om een bijdrage te leveren aan de maatschappij in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, maar ook door een actie zoals deze.

Stichting Leergeld Utrecht heeft als missie dat alle kinderen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten, ondanks de minimale financiële middelen van hun ouders. Leergeld Utrecht biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar om deel te nemen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, zwemles en scouting. Zodat deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zoveel mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volledig meedoen in de samenleving: ‘Nu meedoen is straks meetellen’. Stichting Leergeld Utrecht werkt aanvullend op de U-pas.

IMG-20210607-WA0003
Neem contact op met een bedrijfsadviseur