Direct naar content

De gemeente Utrecht zet zich in voor meer stagekansen voor Utrechtse mbo-studenten en stelt in 2021 en 2022 €900.000 beschikbaar voor werkgevers om stages en leerbanen te stimuleren. Werkgevers kunnen vanaf 9 juli subsidie aanvragen voor de begeleiding van mbo-studenten.

Veel bedrijven zijn getroffen door de coronacrisis en door de coronamaatregelen is het begeleiden van een student voor sommige werkgevers een grotere uitdaging geworden. Om werkgevers hierin te ondersteunen, kunnen zij vanaf 9 juli subsidie aanvragen voor de begeleiding van mbo-studenten. Bijvoorbeeld voor extra capaciteit om een stagiair te begeleiden, het opzetten van een begeleidingspoule of voor de scholing van begeleiders. Per stageplaats of leerbaan kunnen werkgevers maximaal €250 per maand aanvragen, voor maximaal 12 maanden. Dit maakte wethouder Verschuure bekend tijdens de opening van de ‘mbo-straat’, een ludieke actie op de Voorstraat om het belang van het mbo in de spotlight te zetten.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken en Mbo): “Met deze subsidie snijdt het mes aan twee kanten. We willen obstakels bij werkgevers wegnemen, zodat zij de deuren van hun bedrijf gemakkelijker openen voor mbo-studenten. Daardoor hopen we dat mbo’ers soepeler een stageplek of leerbaan vinden. Het leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van hun studie. De werkervaring die zij daarmee opdoen, kan tevens helpen om straks met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt te betreden.”

De subsidie kan aangevraagd worden door werkgevers die een stage of leerbaan bieden aan een student in sectoren zoals zorg en welzijn, ICT, bouw/techniek/energietransitie, onderwijs, of in de maakindustrie, gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) of cultuur.

Utrecht sneller en sterker uit de crisis

De subsidieregeling voor begeleiding bij stages en leerbanen voor Utrechtse mbo-studenten is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp en werkzoekenden goede begeleiding en scholing. De gemeente biedt steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Stap voor stap werkt de gemeente samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken. Bekijk alle maatregelen op www.utrecht.nl/voorjaarsnota.

Meer informatie over de subsidie is vanaf 9 juli te vinden op https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/onderwijs/.
Meer informatie over hoe werkgevers een stageplaats kunnen aanbieden aan een mbo-student is te vinden op www.stagekansutrecht.nl.

VRAAG NU SUBSIDIE AAN