Direct naar content

2022 is het jaar waarin de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt een recordhoogte bereikte. Ook in Midden-Utrecht is hier sprake van. Dat blijkt uit de UWV-publicatie Regio in Beeld. Daarnaast is er in alle beroepsgroepen sprake van een tekort aan personeel en steeg het aantal openstaande vacatures in onze regio naar 36.500. Bij deze krapte daalde het aantal WW-uitkeringen in het derde kwartaal tot 7.200 in Midden-Utrecht en 152.000 landelijk. Werkgevers hebben steeds meer moeite met het vinden en behouden van personeel. Het tekort aan personeel wordt ook steeds meer gevoeld in Midden-Utrecht. In een aantal sectoren zal deze krapte structureel zijn. Dit vraagt een andere aanpak op de arbeidsmarkt.

‘Werk dient anders ingericht te worden, zodat het voor een bredere groep werkzoekenden geschikt is. Daarnaast is het levenslang ontwikkelen van de burgers essentieel om ook toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden,’ aldus Beatrijs Wijnberg, rayonmanager UWV Midden-Utrecht.

Tekorten in beeld

Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 36.500 vacatures open in Midden-Utrecht. Voor het invullen van vacatures zijn steeds minder werkzoekenden beschikbaar. Dat beeld zien we in het hele land. Er zijn al langere tijd meer vacatures dan werkzoekenden en deze krapte is opgelopen naar recordhoogte. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 stonden landelijk tegenover elke 100 werklozen 143 openstaande vacatures. De krapte is in Midden-Utrecht groter dan gemiddeld in Nederland.

Ontwikkeling vacatures

Het aantal openstaande vacature is in de regio Midden-Utrecht sinds begin 2021 gestegen van 21.000 tot 36.500. Van de vacatures die medio 2022 openstonden in Midden-Utrecht waren de meeste voor een bedrijfseconomisch & administratief beroep. Het gaat hier om beroepen als postbezorger, medewerker klantenservice en productieplanner. Verder stonden veel technische vacatures open, zoals voor machinemonteur, elektricien en loodgieter. Het is voor werkgevers erg lastig om de vacatures te vervullen doordat hiervoor steeds minder werkzoekenden zijn.

Ontwikkeling WW

Doordat in Midden-Utrecht de instroom in september wat hoger lag dan de uitstroom is het aantal WW-uitkeringen licht toegenomen. In de voorgaande maanden is het aantal WW-uitkeringen elke maand afgenomen. Eind september werden 7.222 WW-uitkeringen uitgegeven. De komende maanden zal blijken of het aantal WW-uitkeringen verder zal toenemen.

Structurele tekorten

In een aantal sectoren, zoals de techniek, zorg en ICT is er al langer sprake van krapte. Ook de krapte in andere sectoren steeg. Deze stijging werd door de coronacrisis tijdelijk gedempt, maar tegelijkertijd stapten wel mensen over naar ander werk tijdens de coronacrisis en keerden niet meer terug. Daarnaast werken veel mensen in deeltijd en het aantal studenten dat een opleiding tot een tekortberoep afrondt is niet voldoende om de krapte op te lossen. Ook de ambities van de overheid op het gebied van de klimaatdoelen en de woningbouw stuwen de krapte verder op.

De komende jaren zullen veel oudere werknemers met pensioen gaan. Het aandeel werkenden boven de 50 jaar is nog nooit zo hoog geweest en wanneer zij stoppen moeten de ontstane vacatures ingevuld gaan worden door jongeren en andere werkenden. Er is echter veel minder aanbod van jongere werknemers die het gat kunnen opvullen, wat tot structurele krapte gaat leiden. Een andere structurele oorzaak van de krapte is de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Ondanks de krapte zijn er ook nog mensen die moeilijk aan het werk komen omdat hun ervaring, opleiding of arbeidsfitheid niet aansluit bij wat er gevraagd wordt door werkgevers.

Andere aanpak arbeidsmarkt

Door vergrijzing, ontgroening, een toenemend aantal vacatures, minder werkzoekenden en een kwalitatieve mismatch staat de arbeidsmarkt onder spanning en zal de krapte in een aantal sectoren zoals de zorg, techniek, ICT en bouw structureel zijn. Dit vraagt om een andere aanpak van de arbeidsmarkt. UWV wil er samen met partners (gemeenten, vakbonden, onderwijs en werkgevers) voor iedereen zijn en een nog actievere rol spelen op de arbeidsmarkt. Het ligt in de bedoeling hiervoor regionale werkcentra te ontwikkelen waar iedereen binnen kan lopen die (nieuw) werk zoekt en waar elke werkgever kan aankloppen die personeel nodig heeft. In deze aanpak kunnen werkzoekenden met of zonder uitkering, bijvoorbeeld door loopbaanbegeleiding, om- of bijscholing, zoveel mogelijk toe geleid worden naar beroepen met structurele tekorten. Hierdoor ontstaat ook mobiliteit op de arbeidsmarkt, waardoor banen vrijkomen voor mensen die maar moeizaam een plek op de arbeidsmarkt weten te verwerven.

Meer informatie over de arbeidsmarkt in Midden-Utrecht vindt u op de regiopagina op werk.nl. Daar staat ook de publicatie Regio in Beeld.

Werk dient anders ingericht te worden, zodat het voor een bredere groep werkzoekenden geschikt is. Daarnaast is het levenslang ontwikkelen van de burgers essentieel om ook toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.
Beatrijs Wijnberg, rayonmanager UWV Midden-Utrecht