Direct naar content

WSP Midden-Utrecht heeft binnen de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) een specialistisch Ondernemersteam dat zelfstandig ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis ondersteuning en perspectief biedt. Op 1 februari 2021 lanceerde de het team een OndernemersScan, ontwikkeld in samenwerking met CompetenSYS. De scan brengt de ondersteuningsbehoeften van ondernemers in beeld. Op basis van de uitkomsten biedt het Ondernemersteam daar waar mogelijk hulp en ondersteuning op maat.

De coronacrisis heeft veel ondernemers en ZZP’ers hard geraakt. Tot op heden deden ruim 6500 zelfstandigen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De RSD voert de Tozo regeling uit namens de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Een deel van deze zelfstandigen ontwikkelt, al dan niet met behulp van het eigen netwerk, nieuwe activiteiten of slaat zelfs een geheel andere koers in. Een ander deel lukt dit (nog) niet op eigen kracht en heeft hier advies bij nodig.

Proactief

Patrick van de Berg, projectleider RSD Ondernemersteam “Iedere ondernemer heeft een eigen verhaal en vraagstukken. Daarom hebben we er voor gekozen ondernemers proactief te benaderen. De OndernemersScan stelt ons instaat om naast financiële ondersteuning op andere manieren hulp te kunnen bieden. Dit kan gaan om bedrijfscoaching, advies, bij- of omscholing, het aanpakken van (beginnende) schulden of heroriëntatie op de arbeidsmarkt. De ondersteuning is erop gericht om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan als zelfstandig ondernemer maar bijvoorbeeld ook als werknemer in loondienst.”

De komende weken worden alle zelfstandig ondernemers binnen de regio Kromme Rijn Heuvelrug die op dit moment gebruik maken van de Tozo uitgenodigd om de OndernemersScan in te vullen. Vervolgens gaat het RSD Ondernemersteam op basis van de uitkomsten met de ondernemer aan de slag.