Direct naar content

UWV verstrekte eind oktober 7.030 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dat waren er 192 minder dan een maand geleden, een daling van 2,7%. Een sector in onze regio waarin niet alleen het aantal WW’ers is afgenomen maar ook het aantal vacatures nog steeds stijgt, is de sector sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. De personeelstekorten zorgen voor uitvoeringsproblemen, maar bovendien beïnvloedt het tekort in de kinderopvang ook de tekorten aan personeel in andere sectoren.

WW-uitkeringen namen in oktober opnieuw af

Na de stijging in september nam het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in oktober weer af. Eind oktober verstrekte UWV er in totaal 7.030 WW-uitkeringen. Dat waren er 192 minder dan een maand eerder (-2,7%). De afname was zichtbaar in vrijwel alle sectoren. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen in oktober met 1,6%.In vergelijking met vorig jaar lag het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht 2.320 ofwel 24,8% lager. In heel Nederland was de afname afgelopen jaar 24,9%.Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kwam afgelopen maand in MIdden-Utrecht uit op 1,4% (was vorige maand 1,5%). Het landelijke percentage was 1,5% (was vorige maand 1,6%).

Kinderopvang zorgenkind

Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang (SJK) hebben te maken met grote personeelstekorten. De komende jaren zal de situatie niet anders zijn. Volgens het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn (AZW) doen de ernstigste tekorten zich voor in de deelsector kinderopvang. Het aantal vacatures voor medewerkers kinderopvang is dit jaar in Midden-Utrecht gestegen naar 449. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 is deze vraag verdubbeld. Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep is daarentegen het afgelopen jaar gedaald met 23%. De personeelstekorten zorgen voor uitvoeringsproblemen, maar bovendien beïnvloedt het tekort in de kinderopvang ook de tekorten aan personeel in andere sectoren. Want soms kunnen ouders (nog) niet werken, of minder uren werken dan ze zouden willen, omdat er niet voldoende kinderopvang beschikbaar is.

De vraag naar sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders was eind tweede kwartaal 2022 met 565 vacatures het grootst, maar ten opzichte van een jaar geleden is dit aantal met 23% veel minder sterk toegenomen. Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep daalde met 12%. Het aantal vacatures voor maatschappelijk werkers is het kleinst (120 vacatures) en in het afgelopen jaar met 58% toegenomen, terwijl het aantal WW’ers in deze beroepsgroep met 17% afnam.

Iniatieven vanuit het werkveld

Probleem is niet alleen het gebrek aan kandidaten. Uit een landelijk onderzoek in opdracht van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn: anders werven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers. Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om hen geschikt voor een functie te maken. Daarnaast verandert een kwart de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren. Vanuit de SJK-sector zijn verscheidene initiatieven om de tekorten te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het makkelijker maken van zij-instroom en herintreden, op urenuitbreiding en het verminderen van de werkdruk. Voorbeelden van initiatieven worden genoemd in de recente UWV-publicatie Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld.

Aantal en top 5 vacatures SJK Midden-Utrecht
Aantal openstaande vacatures voor de beroepen van sociaal werkers, maatschappelijk werkers en medewerkers kinderopvang in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 2020 – 2022 (per kwartaal) en top vijf vacatures, 2e kwartaal 2022. Bron: UWV. Het gaat hier om beroepen in de beroepsgroepen sociaal werkers, maatschappelijk werkers en medewerkers kinderopvang. De figuren geven de situatie weer voor alle relevante beroepen samen. Het is niet mogelijk weer te geven hoeveel vacatures direct gelinkt zijn aan de sectoren sociaal werk, jeugdzorg en de kinderopvang.