Direct naar content

De coronacrisis is ruim twee jaar geleden aanleiding geweest voor het aanleggen van een regionale infrastructuur waarop organisaties en gemeenten sneller, effectiever en duurzamer met elkaar kunnen samenwerken om werkzoekenden te ondersteunen. Het regionaal mobiliteitsteam Midden-Utrecht Werkt Door bestaat nu twee jaar. In deze update een overzicht van de behaalde resultaten. Op naar nog meer samenwerking in 2023! 

Midden-Utrecht Werkt Door is een RMT, een Regionaal Mobiliteitsteam. In Nederland zijn er 35 RMT’s. De RMT’s zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Overzicht twee jaar samenwerken (pdf)
Website Midden-Utrecht Werkt Door (externe link)