Direct naar content

Utrecht biedt 250 inwoners de kans zich te laten omscholen naar een beroep waar nu en in de toekomst veel werk in is, zoals loodgieter, verzorgende, softwaretester of leerkracht. Met dit initiatief wil de stad Utrechters begeleiden naar meer kansrijke sectoren, zoals onderwijs, ICT, gezondheid, bouw, techniek en de energietransitie, werkloosheid voorkomen en krapte in deze sectoren tegengaan.

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: “Door nu te investeren in het werk van de toekomst, maakt Utrecht zich klaar voor de uitdagingen van morgen. Zo werken we eraan dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de toekomst in balans is.”

De kosten voor oriëntatie, scholing en werkbegeleiding zijn voor de gemeente. Zo krijgen mensen de kans om een carrièreswitch te maken naar een sector met een grotere baan- en daarmee inkomenszekerheid. Vanaf 6 september kunnen Utrechters via het Leerwerkloket van de regio Utrecht zich aanmelden voor persoonlijk advies en begeleiding bij het kiezen van scholing. Iedereen die minder dan 40.000 euro per jaar verdient komt in aanmerking voor de regeling. De gemeente betaalt maximaal 7.000 euro aan opleidingskosten.

Ook impuls voor initiatieven werkgevers

De omscholingsregeling staat niet op zichzelf. Utrecht investeert ook in initiatieven van werkgevers en organisaties die erop gericht zijn meer mensen te laten instromen in toekomstbestendige sectoren. Voorbeelden van deze initiatieven zijn de ‘Beroepentuin’, ‘TechGrounds’ en de voucher ‘Techniek samen de crisis door’. Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Werkgevers staan te springen om goed geschoold personeel, hun rol als begeleider en werkgever is daarbij onmisbaar. Daarom vinden we het belangrijk om initiatieven te stimuleren die in nauwe samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven zijn ontwikkeld zodat ze goed aansluiten op de werkpraktijk.”

Utrecht sneller en sterker uit de crisis

Met de subsidieregelingen gericht op toekomstbestendig werk investeert Utrecht in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterker uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp en werkzoekenden ontvangen goede begeleiding en scholing. De gemeente biedt steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Stap voor stap werkt de gemeente samen met inwoners, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken. Bekijk alle maatregelen op www.utrecht.nl/voorjaarsnota. Meer informatie over de regeling en aanmelden kandidaten: Homepage | Leerwerkloket Utrecht