Direct naar content

Utrecht start met een offensief om ondernemers snel uit de financiële zorgen te helpen. Met onder andere intensieve begeleiding, hulpverlening en een doorbraaktafel wil de gemeente dat duizenden Utrechtse ondernemers die in de knel zitten, snel weer financieel onafhankelijk worden. Vanaf 1 oktober komt voor duizenden Utrechtse ondernemers een einde aan de Tozo-regeling, de NOW-regeling en andere steunmaatregelen die het Rijk in verband met de coronacrisis had ingevoerd. Het offensief is erop gericht om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te helpen weer op eigen kracht verder te kunnen. Dat maakten de wethouders Linda Voortman (Werk en Inkomen) en Klaas Verschuure (Economische Zaken) vandaag bekend.

Samen met tientallen ondernemersdienstverleners in de regio, het Regionaal Mobiliteitsteam en URECA biedt Utrecht een maatwerkaanpak aan voor mkb-ondernemers. Deze aanpak bestaat uit een aantal onderdelen. Ondernemers bespreken eerst in een persoonlijk gesprek wat er nodig is om toekomstperspectief te krijgen, want voor veel ondernemers is hun branche, onderneming of financiële situatie veranderd na anderhalf jaar coronacrisis. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan aanpassingen om hun onderneming te versterken, het vinden van een baan voor zichzelf of hun personeel of hulp bij het oplossen van schulden die zijn ontstaan. De adviesgesprekken worden gevoerd door adviseurs met een ondernemersachtergrond. Zij spreken dezelfde taal als de ondernemers die nu in de knel zitten. Vervolgens kan de ondernemer een passend advies-, coach- of ander traject volgen bij een van de twintig partners in de regio. De kosten voor deze trajecten worden gedragen door de gemeente.

Toekomstperspectief voor ondernemers

De ondernemers die nu Tozo hebben, zijn inmiddels gebeld of worden voor 1 oktober nog gebeld voor een persoonlijk intakegesprek. Wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen): “Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ondernemers die financieel in de problemen kwamen zo snel mogelijk geholpen. Bestaanszekerheid voor ondernemers is vanwege deze crisis extra urgent geworden. Met dit offensief willen we nu ondernemers helpen weer op eigen kracht verder te gaan.”

Persoonlijke situatie ondernemer centraal

De verwachting is dat dit najaar meer ondernemers en zzp’ers zonder coronasteun voor uitdagingen komen te staan. Ook zij die geen Tozo hebben op dit moment. Ook voor hen is er een advies- of coachtraject. Zij kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden via www.utrecht.nl/coachingvoorondernemers. De gemeente verwacht op basis van gesprekken met de ondernemers de komende maanden de aanpak verder uit te bouwen en te verbeteren. Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “De kracht van deze aanpak zit in de samenwerking met ondernemers(netwerken) en partners in de stad. De persoonlijke situatie van de ondernemer is het uitgangspunt, en de oplossing moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van die ondernemer. Als gemeente dragen we daar graag aan bij, want een gezond en sterk mkb is enorm belangrijk voor onze economie.”

Utrecht sneller en sterker uit de crisis

De ondernemersaanpak is een van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp en werkzoekenden goede begeleiding en scholing. De gemeente biedt steun aan evenementen, horeca, toerisme, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Stap voor stap werken we samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken. Bekijk alle maatregelen op www.utrecht.nl/voorjaarsnota