Direct naar content

Na turbulente jaren met een coronapandemie en een snel economisch herstel stabiliseert de banengroei in Nederland in 2024 en 2025. Het aantal ontstane vacatures groeit licht. In sectoren als zorg en welzijn en specialistische zakelijke diensten stijgt het aantal banen snel, terwijl het aantal banen in de landbouw, bouw, openbaar bestuur, industrie en vervoer en opslag nauwelijks stijgt of zelfs daalt. De bedrijvigheid in veel sectoren wordt belemmerd door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Naast blijvende aandacht voor werving en behoud van werknemers, zullen werkgevers ook moeten kijken naar andere oplossingen, zoals het aanboren van nieuw talent of het werk anders organiseren. De arbeidsmarktprognose van UWV geeft een beeld van de banengroei en -krimp in de regio Midden-Utrecht in 2024 en in 2025.

Landelijke groei aantal banen in 2024 met 0,8% en in 2025 met 0,7%

Naar verwachting neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen in 2024 in geheel Nederland toe met 88.000 (+0,8%) en in 2025 met 85.000 (+0,7%). Het aantal gewerkte uren stijgt met 0,6% in 2024 en 2025. Het aantal uren stijgt minder dan het aantal banen. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan.

Stabilisatie banengroei in Midden-Utrecht

Na een aantal turbulente jaren op de arbeidsmarkt stabiliseert de banengroei in Midden-Utrecht en komt met een lichte groei van 6.600 (+1,2%) werknemersbanen in 2024 en 6.000 (+1,0%) in 2025 en komt uit op 578.000.

De werkgelegenheid in Midden-Utrecht groeit vooral in sectoren als Specialistische Zakelijke Diensten, Detailhandel, Financiële Diensten en Zorg en Welzijn. In de sectoren bouw (in 2024) en (met name de energie-intensieve) industrie (in 2025) wordt juist een krimp verwacht.

De bedrijvigheid wordt in veel sectoren geremd door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen daarom steeds meer moeten kijken naar creatieve maatregelen die niet per se leiden tot méér personeel, maar juist de arbeidsproductiviteit verhogen.

Prognose ontstane vacatures per sector

UWV verwacht dat op landelijk niveau ook de meeste vacatures ontstaan in de sectoren detailhandel, zorg en welzijn en horeca. Het is gebruikelijk dat er veel vacatures ontstaan in de Detailhandel en de Horeca. In deze sectoren werken veel jongeren in bijbanen, vaak gedurende korte tijd. Hierdoor ontstaan er ook snel weer nieuwe vacatures. De sector Zorg en Welzijn heeft vooral veel vacatures, omdat het een omvangrijke sector is en de zorgvraag groot is. Binnen Zorg en Welzijn is de grootste branche qua werknemers de verpleging, verzorging en thuiszorg.

De economische groei lost de krapte op de arbeidsmarkt nog niet op

De bedrijvigheid wordt in veel sectoren geremd door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen daarom steeds meer moeten kijken naar creatieve maatregelen die niet per se leiden tot méér personeel, maar juist de arbeidsproductiviteit verhogen.

Regionale prognoses

UWV heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s prognoses laten maken van het aantal werknemersbanen. De resultaten worden beschreven in de regionale arbeidsmarktprognoses.

Vera Koning arbeidsmarktadviseur Midden-Utrecht: ‘De afkoelende economie heeft vooralsnog nauwelijks impact op de arbeidsmarkt. Er was een lichte afname in het aantal vacatures, maar de werkloosheid bleef laag. De arbeidsmarkt in Midden-Utrecht is nog steeds zeer krap, wat betekent dat werkgevers moeite hebben om aan personeel te komen. Die krapte wordt onder andere veroorzaakt door de vergrijzing – de grote aantallen werknemers die de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de arbeidsmarkt zullen gaan verlaten- en tegelijkertijd de ontgroening – het aandeel jongeren dat de arbeidsmarkt gaat betreden is veel kleiner dan het aandeel van de groep die de arbeidsmarkt verlaat. Het gebrek aan personeel lijkt steeds meer de bottleneck te zijn voor de economische groei.’

665de1bccb613

Aanvullende informatie en publicaties

Arbeidsmarktprognoses 2024-2025

UWV heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s prognoses laten maken van het aantal werknemersbanen. De resultaten worden beschreven in de regionale arbeidsmarktprognoses.

Oplossingen werkgevers

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen. UWV biedt in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers‘ diverse creatieve strategieën die werkgevers kunnen toepassen om met de krapte op de arbeidsmarkt om te gaan. Voor 14 beroepsgroepen maakte UWV daarnaast overzichten met praktijkvoorbeelden van oplossingen waar werkgevers mee aan de slag kunnen.

Uitzendsector

De UWV publicatie ‘Uitzendwerk en werkhervatting uit de WW’ geeft inzicht in de verwachte verschuivingen in deze sector.

Midden-Utrecht_regionale_arbeidsmarktprognose_2024_2025.pdf