Direct naar content

UWV afdeling Arbeidsmarktinformatie publiceert op 31 augustus een eerste versie van een skillsdashboard. Het skillsdashboard geeft inzicht in de taken en soft skills van een aantal kansrijke beroepen, kansrijkere overstapberoepen en een aantal kansarme beroepen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke taken en soft skills uit een minder kansrijk beroep ook overeenkomen voor de overstap naar een kansrijk beroep. Daarmee kunnen loopbaanadviseurs nog gerichter advies geven aan werkzoekenden die willen overstappen naar een andere meer kansrijke baan. En werkgevers kunnen hiermee nog gerichter en effectiever zoeken naar kandidaten voor hun vacatures.

Waarom een skillsdashboard?

In april 2021 is een nieuw AMI-portaal (ArbeidsMarktInformatie-portaal) geïntroduceerd voor de arbeidsmarktregio’s. Het skillsdashboard is inmiddels het 10e interactieve dasboard op dit AMI-portaal. Voor de coronadienstverlening vanuit de regionale mobiliteitsteams vroegen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan UWV en SBB om zsm informatie te publiceren over beroepen en skills voor kansrijke beroepen.

Specifiek voor het MBO zijn er hiervoor al Inspiratiekaarten ontwikkeld. In februari 2021 verscheen de Inspiratiekaart praktijkleren in het mbo en overstap beroepen en in juli 2021 verscheen de Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen. De Inspiratiekaarten zijn ontwikkeld vanuit de gezamenlijke ambitie van SZW, OCW, VNG, Divosa, UWV, Cedris, MBO Raad, NRTO, sociale partners en SBB om praktijkleren in het mbo structureel te verankeren in de arbeidsmarktregio’s.

Het nieuwe eerste interactieve skillsdashboard is nu weer een volgende stap. Dit dashboard vormt de basis voor de langere termijn. De komende tijd wordt het dashboard steeds verder uitgebreid met meer beroepen en waar mogelijk met andere meetwaarden als bijvoorbeeld informatie over kwalificaties.

Ontwikkeling skillsdashboard samen met partners en gebruikers

Het dashboard is met een grote gebruikersgroep ontworpen en ontwikkeld. Zo zijn medewerkers van UWV, SBB, gemeenten, sociale partners en vanuit onderwijsinstellingen betrokken. Op basis van hun wensen en feedback is nu dit eerste skillsdashboard ontwikkeld. UWV publiceert dit dashboard terwijl nog doorontwikkelingen plaatsvinden. Dit is om bezoekers en gebruikers de mogelijkheid te geven om UWV van feedback te voorzien op de doorontwikkeling. UWV staat open voor verbetersuggesties.

AMI-portaal (externe link)